Publicering av bild – pris?

Vad kan man ta betalt för en bild?

Svaret är egentligen vad som helst. Det beror helt och hållet på vilket slags bild det är. För vanliga nyhetsbilder kan man utan problem ta 800-1000 kr exklusive moms. Har man inget företag att fakturera från kan man använda sig av Frilansfinans.se. Det viktiga här är att man nämner 800-1000 kr per publicering. På så vis kan inte en tidning hålla på att återpublicera din bild gång på gång utan att ge dig betalt. Det kan troligen inte tidningen göra ändå utan avtal, men har man nämnt per publicering är man på det torra. Enligt Göteborgs tingsrätt T 11800-11 finns följande att läsa:

”Mot bakgrund av dessa omständigheter framstår det som oklart vilka rättigheter som överlåtits av fotografen till Victoria. Den oklarheten innebär att avtalet ska tolkas på det sätt som är mest förmånligt för fotografen, nämligen att han inte har överlåtit rätten på det sätt som Smart Eye gjort gällande.”

Vilka bilder kan då tinga högre summor? Expressen har utbetalat runt 70000 kr för en motorbrand i luften. Även Aftonbladet har gjort liknande utbetalningar för bilder. Den dyraste bild som någonsin sålts såldes förra året för 6,5 miljoner dollar. Fotografen hade redan gjort sig ett namn, men trots det anser jag att den betalda summan är anmärkningsvärd.

Vad händer när en tidning publicerar din bild utan ditt medgivande?

Då kan man fakturera för olovlig användning. Detsamma gäller om ditt namn inte nämns vid bilden, d.v.s. den ideella upphovsrätten.

Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Hur Högsta domstolen resonerat kring god sed framgår här.  För uteblivet namn är 1000 kr exklusive moms inga som helst problem att fakturera för. Att mötas i rättegång kostar mer för en tidning. För en publicerad bild som en tidning inte har rätt till kan man, utöver att bilden ska ned, även begära vad man i vanliga fall skulle sålt bilden för samt ett 100% påslag. Man kan även begära mer och hoppas på förlikning. Olovlig användning av bild kallas ibland för bildstöld trots att det inte rör sig om en stöld utan om ett upphovsrättsbrott. En länksamling på svenska till lagtexter som berör fotografen finns här.

Rättsfall

Lunds tingsrätt FT 1046-14

2013 publicerade Dagens Media Sverige AB två stillbilder från Kent Ekeroths film. Inget namn på upphovsrättsinnehavaren publicerades. Kent Ekeroth yrkade på 11200 kr.

 • 1600 kr som skälig ersättning för otillåten användning på Internet
 • 1600 kr i skadestånd för utelämnande av namn
 • 8000 kr i skadestånd för intrång i upphovsrätt
 • ersättning för rättegångskostnader

Tingsrätten accepterade:

 • 1600 kr som skälig ersättning för otillåten användning på Internet
 • 1600 kr i skadestånd för utelämnande av namn
 • 1000 kr i skadestånd för intrång i upphovsrätt
 • 2200 kr för rättegångskostnader

Göteborgs tingsrätt FT 2591-14

Den 15 november 2012 publicerade tidningen Göteborgs-Posten, på sin hemsida www.gp.se en stillbild från Kent Ekeroth. Den 16 november 2012 publicerade Göteborgs-Posten samma bild och ytterligare fyra bilder från Kent Ekeroths film i sin papperstidning.

Kent Ekeroth yrkade på 20800 kr:

 • 1300 kr skälig ersättning för utnyttjandet av en bild på internet
 • 7500 kr skälig ersättning för utnyttjandet av fem bilder i den tryckta tidningen
 • 6000 kr i skadestånd för utelämnande av namn
 • 6000 kr avsåg övrigt skadestånd.

Tingsrätten accepterade:

 • 775 kr per bild eller sammanlagt 3100 kr för utnyttjande av tre bilder i den tryckta tidningen
 • Artikeln handlade om Kent Ekeroth varvid god sed för utelämnande av byline inte brutits
 • Kent Ekeroth kunde inte påvisa skada varvid skadestånd uteblev

Bägge parter stod för sina rättegångskostnader

Stockholms tingsrätt FT 5600-13

2012 använde Hammarby Hamburgeri ett fotografi av en fotograf som inte vetat om att bilden hans använts förrän han klev in på stället. Hans bild visades på bildskärmarna.

Fotografen yrkade på 13450 kr.

 • 6000 kr för otillåten användning
 • 3000 kr i skadestånd för utelämnande av namn
 • 4450 kr för oaktsamhet eller uppsåt

Tingsrätten accepterade:

 • 1500 kr som skälig ersättning
 • 500 kr för utelämnande av namn
 • 1000 kr för lidande

Utöver det fick varje part betala sina egna rättegångskostnader. Tingsrätten motiverade rättegångskostnaderna på följande vis:

”Fotografen har fått framgång med sin talan när det gäller att visa att det skett ett intrång och att Hammarby Hamburgeri handlat oaktsamt. Han har därför tillerkänts såväl skälig ersättning som skadestånd, dock med ett belopp som motsvarar mindre än en fjärdedel av vad som yrkats. Tingsrätten anser mot denna bakgrund att vardera part ska stå för sin egen rättegångskostnad.”

Man kan här ana att om man gapar efter mycket mer än vad domstolen anser vara skäligt kan man som fotograf straffas och åka på sin eller i värsta fall även motpartens rättegångskostnader.

Hudiksvalls tingsrätt B 1600-14

AL hittade fyra bilder från en fotografs hemsida som AL olovligen återpublicerade.

Fotografen yrkande 6000 kr.

 • 1500 kr som skadestånd för varje bild

Tingsrätten accepterade:

 • 100 kr per bild.
 • 30 dagsböter om 50 kr
 • 500 kr till brottsofferfonden eftersom upphovsrättsbrott har fängelse i straffskalan.

Fotografen fick i detta fall 400 kr för fyra bilder. Motiveringen löd som så att fotografen via sin hemsida i vanliga fall tog 100 kr per bild. Att han nu för en bild skulle ha 1500 kr motiverade han med ”att han drog till med något”.

Lärdomen här är att våga ta bra betalt och inte först när någon olovligen publicerar din bild.

Stockholms tingsrätt B 11629-18

En fotograf publicerade på Instagram en telefonbild av sin väninna ihop med ensamkommande afghan. Bilden användes i en invandringskritisk blogg tillsammans med andra bilder på kvinnor och yngre afghanska ensamkommande.

Fotografen begärde 3000 kr

 • 1000 kr för att bilden använts i sociala medier
 • 1000 kr för att bilden olovligen publicerats
 • 1000 kr för att hennes namn utelämnats

Tingsrätten accepterade:

 • 1000 kr för att bilden använts
 • 1000 kr som skadestånd för ideell skada

Tingsrätten ogillade kravet för namnpublicering då fotografen ”själv uppgett att hon över huvud taget inte vill associeras med bloggen. Hon har därmed inte lidit någon reell skada i form av utebliven namnpublicering i samband med publiceringen där. Hennes anspråk avslås i den delen.”

Fotografen hade dessutom tagit fallet till allmänt åtal och inte stämt civilrättsligt:

”För tydlighets skull bör understrykas att TP inte heller är åtalad för utebliven namnpublicering, utan skadeståndsyrkandet i denna del vilar helt på civilrättslig grund.”

I och med att det gick till allmänt åtal fick mannen även betala 40 á 60 kr dagsböter och 800 kr till brottsofferfonden.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom.

Högsta domstolen T 3440-08 (Tumnagelsmålet)

En fotograf lät göra en hemsida åt Q-houses och använde bland annat två av sina bilder där. Q-houses lät senare en webbdesigner, Kabelhuset, göra om hemsidan. De två fotografierna blev beskurna och Kabelhuset tog även en skärmklippsavbild på Q-houses hemsida och laddade upp som liten bild på Kabelhusets hemsida för att kunna visa andra Kabelhusets webbdesign. Bilder finns hos InfoTorg Juridik och domen hos Högsta domstolen.

Fotografen begärde:

 • 4762 kr och 50 öre för exemplarframställning och otillåtet tillgängliggörande
 • 4000 kr i lidande

Högsta domstolen accepterade:

 • 800 kr för utnyttjande av de två bilderna
 • 1000 kr i skadestånd
 • Vardera part fick betala dess egna rättegångskostnader

Högsta domstolen ansåg att intrånget var av mindre betydelse men att fotografen ändå i sak hade rätt.

Gillade du inlägget? För Canonrelaterade inlägg, se vidare:

Andra populära inlägg, se vidare:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *