Kulsprutevärn 1569

Kulsprutevärn 1569 vid Hovs hallar i Skåne

Ute vid Hovs hallar, eller precis öster om, finner man kulsprutevärn 1569. Skåneleden går precis söder om och under sommaren är detta en populär plats. Solen går dessutom vid denna årstid ned ute vid havet och ger fantastiska kvällsbilder.

Skiss från Krigsarkivet.
I värninstruktionen står följande:

1. Närliggande värns nr o platser:

 • Nr 1570 800 m ostsydost
 • Nr 1568 900 m väster (12 komp Ovärn)
 • Nr 1567 1.800 m väster (12 komp)

2. Värnets uppgift:

 • Att såväl från sjö- som landsidan förhindra fi framryckning.

3. Postinstruktion:

 • Postställe: På branten 100 m sydväst värnet. Vid mörker och dimma även post vid värnet.
 • Bevakningsuppgift: Havet och all synlig terräng bevakas.
 • Sidoposteringars platser: Ostsydost 800 m. Väster 1.800 m. 12 komp.
 • Posteringschef tillkallas medelst signalsnöre.

4. Krigsutrustningsplan:

a) maskering. Rörmattor och hönsnät.

b) skenanläggning. Saknas.

c) hinder i värnlinjen och vid värnet. Taggtrådshinder.

d) växelställningar. Se detaljskiss.

e) plan för värnets självförsvar. Se detaljskiss.

f) eldplan. Flankering: Öster 600-25. Väster 600-25.

g) utrustning i värnet. Se bilaga 2.

5. Ch 29. Komp upl:

 • 200 m öster p i Elestorp

6. Ch 1. Plut upl:

 • Värn nr 1573

7. Plan för försvarets förande:

 • Eld öppnas då fi är inom området för den fasta elden.
 • Eld öppnas från växelställningarna då fi ej kan bekämpas från värnet.

8. Bestämmelser för underhållstjänst och inre tjänst:

 • Amtjänst: Am fr kompampl då omkring hälften av am förbrukats.
 • Inttjänst:
  a) Utkörd tillredd föda fr komp.
  b) Vid högre beredskap otillredd proviant för en eller flera dagar, vilken tillredes i värnet eller i huset 50 m sydost värnet.
  c) Reservlivsmedel för fyra dagar får tillgripas endast vid fullständig isolering.
 • Sjvtjänst: Samlingsplats för sjuka och sårade i boningshus omedelbart intill värn 1574. Städning och vädring av värnet, vapen, kroppens och utrustningens vård skall dagligen äga rum.

 

Pansarhinder från beredskapstidens Helsingborg

Draktänder på landborgen i Helsingborg

I flera av de större städerna inom Skånelinjen, inklusive Falsterbokanalen, kan man fortfarande se pansarhinder från beredskapstiden. Mycket är flyttat, men på sina platser ligger de fortfarande kvar med ståvärn mellan betongblocken.

I Helsingborg är nästan hela spärrlinjen av betongblock borta utom på två platser längs med landborgen. Det rör sig om Vikingsberg och vid Konsul Perssons villa. Bilden överst med rader av draktänder kommer från landborgen öster om Konsul Perssons villa. Spärrlinjen i Helsingborg är markerad på kartan nedan.


Utöver betongspärrarna fanns det i Helsingborg även spärrar med järnstolpar, exempelvis på Nedre Långvinkelsgatan.

Nu, 80 år efter beredskapstiden, har man i Helsingborg på nytt börjat bygga spärrar för begränsa trafik under nattetid och för att förhindra terrordåd medelst fordon. Att återigen avskärma gator och torg med betonghinder och moderna sänkbara pollare är ödets ironi efter all den debatt man tidigare haft om pansarhindren.

Höj- och sänkbara pollare i Helsingborg

Jöran Nissen, kommendörkapten vid Fortifikationsförvaltningen sade till Radio Malmöhus 2003 följande angående de pansarhinder som då skulle flyttas:

”Vi ställer dem på vår mark tills vidare i alla fall. Jag har svårt att se vad vi kan använda dem till i framtiden.”

 

Observationsvärn 1536

Observationsvärn 1536

Observationsvärnet ligger mellan Rammsjöstrands hamn och Glimminge Plantering ute på Bjäre och har ett kulsprutevärn, Ksp 1537, bara ett hundratal meter väster om sig.

Enligt förteckningen ovan ska det till observationsvärnet funnits:

 • Truppminor 20 st
 • Trampminor 15 st
 • Nitrolit 33 kg
 • Pentylstubin 30 m
 • Tändhatt 8, 55 st
 • Slagtändare 35 st

 

För övriga värn, kika in på Skånelinjen i bilder.