Utländsk medborgare flög drönare över riksdagshuset – flydde landet

Den 16 maj 2017 rapporterade SVT med flera om att en man flugit drönare över skyddsobjektet riksdagshuset. 2017 fanns heller inte undantaget för drönare om 50 meters höjd innanför Brommas kontrollzon, varför mannen, utöver brott mot skyddslagen, även misstänktes för brott mot luftfartslagen.

Skyddsvakter vid riksdagskvarteren upptäckte mannen och grep honom varvid polis upprättade anmälan. I anmälan står det:

”[Namn] misstänkt för BROTT MOT SKYDDSLAGEN genom att ha flugit med en så kallad drönare över Riksdagskvarteren som är att klassa som skyddsobjekt. Drönaren har fjärrstyrd kamera med inspelningsfunktion.

[Namn] misstänkt för BROTT MOT LUFTFARTSLAGEN genom att ha flugit med en så kallad drönare i luftrummet ovanför Stockholm City. Drönaren har fjärrstyrd kamera med inspelningsfunktion.”

Den 16 maj 2017 upprättas förundersökningen. Den 16 juni nedläggs samma förundersökningen med följande motivering:

”[Den misstänkte] har lämnat landet och förväntas inte återvända hit. Förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas.”

Aftonbladet beskrev mannen som en 25-åring med ryskt medborgarskap.

Sidor med begagnade fotoprylar

År 2012 tipsade jag här på Kameratrollet.se om fotosidor värda ett besök. Denna gång blir det vilka sidor man kan finna begagnade kameror och objektiv hos.

Svenska sidor

 

 

Utländska sidor

 • Ebay – Världens största köp- och säljmarknad.
 • mpb.com – Köper och säljer inom U.S.A. och EU.

Drönare kolliderade med luftballong

I södra Uppsala strax innan klockan 22 den 6:e juli kolliderade en drönare med en luftballong från Upplands ballongflyg AB . Enligt piloten på luftballongen var det en leksaksdrönare som mot slutet av färden körde in i nederkanten på luftballongen.

Piloten berättar:

Jag var på väg ner för landning. Ett av mina landningsfält hade jag precis missat. Eller jag insåg att jag skulle missa det så jag steg för att efter det sjunka igen ner mot nästa fält. Det var då drönaren kom upp bakom mig. Hann aldrig se vart den kom ifrån. Och vi landade kort därefter. Ballongens säkerhet var det aldrig någon fara med. Vi vart väl mest överraskade.

Jag vet inte vem drönarpiloten är eller vad han hade för avsikt. Tror bara han klantade till det.

 

 

Kvinna polisanmälde drönarpilot för kränkande fotografering

En kvinna i 20-årsåldern boendes i sydöstra Lund har enligt Sydsvenskan polisanmält sin granne för kränkande fotografering. I går ska grannen enligt kvinnan ha flugit med en drönare utanför hennes balkong och hon misstänker att grannen fotograferat henne när hon liggandes på sin balkong solade iförd underkläder.

En anmälan om kränkande fotografering kommer dock inte leda någonvart för kvinnan eftersom tre kriterier krävs:

 1. hemligt
 2. olovligt
 3. motivet måste vara inomhus i en bostad eller i ett liknande utrymme

Enligt Sydsvenskan har hon befunnit sig på sin balkong. På sida 40 i proposition 2012/13:69 står följande:

Vidare krävs för straffansvar att fotograferingen sker på någon av de i lagtexten särskilt angivna platserna, som tillhör den enskildes privata miljö eller som annars är avsedda för särskilt privata förhållanden. Således omfattar straffansvaret olovlig fotografering av den som befinner sig inomhus i en bostad. Med bostad avses, på motsvarande sätt som enligt bestämmelsen om hemfridsbrott i 4 kap. 6 § första stycket, en lokal eller annan plats där en person bor stadigvarande för en längre tid, liksom en tillfällig bostad, t.ex. ett hotellrum, en båthytt eller ett tält. Även t.ex. ett bostadsrum på ett äldreboende omfattas av bestämmelsen om omständigheterna är sådana att det under en tid kan sägas vara den enskildes bostad.

Det saknar betydelse om det är den fotograferades egen bostad eller någon annans bostad liksom var i bostaden den fotograferade befinner sig. Bestämmelsen är tillämplig oavsett om fotograferingen sker inne i eller in i bostaden. Att fotografera någon som befinner sig på en balkong eller en altan omfattas inte av straffansvar, eftersom personen då inte befinner sig inomhus i bostaden.

Hade kvinnan i stället velat sätta käppar i hjulet för sin granne skulle hon ha anmält honom för att inte ha följt TSFS 2017:110. Där står nämligen:

Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan det obemannade luft – fartyget och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, så att ingen eller inget kan komma till skada.

Borgholms slottsruin

En fotoresa till Öland en vecka tillbaka gav resultat under bra väder. Vackert väder som man normalt tänker sig att vackert väder skall vara är inte alltid vad som är bra väder för en fotograf men dessa två dagar gav resultat. Åtminstone under sena eftermiddagar.

Fotoresan började med Kalmar slott och avslutades med Borgholms slott, eller ja, slottsruin. Bilden ovan, titelbilden, är nedskalad från 86 megapixlar och består av en panoramabild.

Borgholms slottsruin sedd från luften. Bilden spridningsgranskad av Lantmäteriet.

Att flyga drönare över Öland är hyfsat enkelt då där finns få restriktioner. Kalmars kontrollzon sträcker sig något över sydvästra Öland och där finns ett restriktionsområde över Solliden som tyvärr sträcker sig över halva Borgholms slottsruin.

Västra delen av Borgholms slottsruin

Kvinna flög drönare över Sweden Rock – fick strafföreläggande

Transportstyrelsen upprättade mellan den 6:e  och 10:e juni 2018 ett flygförbud runt Sweden Rock från marken upp till 4000 fot över havsytan. Den 8:e juni klockan 18:20 upptäckte en ordningsvakt en drönare över festivalområdet. Ägarinnan till drönaren blev polisanmäld för att ha brutit mot flygförbudet. I förhör kom det fram att hon även flugit dagen innan. Hon fick ett strafföreläggande på 50 dagsböter á 90 kronor, totalt 4500 kronor.

Anmälan

Fritext:
Ordningsvakt på Sweden Rock 2018 uppmärksammar en drönare som flyger över festivalområdet. På festivalen råder tillfälligt flygförbud om 4000 feet.

Brott:
Misstänkt har flugit med sin drönare inne på festivalområdet under tillfälligt restriktionsområde.

Händelse:
Misstänkt arbetar som fotograf och filmar åt kund på festivalen.

Övrigt:
Beslut tages om att drönaren inte skall tas i beslag.

Bilagor:
Förhör ordningsvakt (OV). Förhör misstänkt (MT) samt bilder och karta i FILIP.

Förhör med ordningsvakt

M arbetar som uniformerad ordningsvakt.

M befann sig mitt inne på stora området då han ser en drönare flyga över störa öltältet och bort vid scenen där ett band spelade. Drönaren stiger upp i luften igen och går från området D4 bort till E4ans bortre del och vidare bort i samma riktning (F3). Drönaren går sedan tillbaka i samma riktning. M hade visuell koll på drönaren hela tiden.

M ser sedan tjejen på läktaren som står med sändaren i händerna. Hon tog ned drönaren på ett av barborden, där var inte speciellt mycket folk i närheten av henne just då. Hon kollade på sändaren där hon hade sin mobil. Hon  körde sedan upp drönaren i luften igen. M stod ca åtta meter ifrån tjejen. Då han ser detta under tiden hade M tagit kontakt med sin bas för att kolla hur de skulle hantera det. M ombads ta med tjejen till polisen för anmälningsupptagning.

M tog kontakt med tjejen och frågade om det var hennes drönare vilket hon svarade att det var. M bad henne ta ned drönare vilket hon gjorde. M frågade om hon hade tillstånd och där blev svaret ganska tveksamt för att till sist hamna i att hon inte hade tillstånd. Anledningen till att hon flög var att hon var fotograf. Hon skulle ha bilderna till något ”internet”. M frågade inte mer om det.

För att förklara var M såg drönare använde han sig av kartan som han tilldelats. Beskrivning av positioner, se kartan.
Stora öltältet: E4.
M befann sig också inom område E4.
Tjejen var på läktaren vilket är bortre änden av området E4.

Första förhör med drönaroperatören

H delges misstanken ovan.  Hon underrättas om rätten till försvarare. Hon medger att förhör kan hållas utan dennes närvaro.

H erkänner att hon flög drönare men inte att det skulle vara brottsligt.

H kom till festivalen i går för att jobba. Hon jobbar som stillbildsfotograf men har sedan två månader ägt en drönare som hon använder för att filma med. Drönare kostade ca 7000 kronor.

H ger en film åt JTI på uppdrag genom White and White. Dessa har inget ansvar för detta.

H känner till att material som man filmat måste godkännas innan publicering. Hon känner även till att det krävs tillstånd att flyga drönare som vägen över 7 kg och att man inte får flyga drönare på områden där det lyder flygförbud.

H:s väger långt under 7 kg. H har inte haft en tanke på att det skulle vara flygförbud på festivalen. Hon brukar mest kolla när hon befinner sig nära flygplatser.

H har nu förstått att det är flygförbud men uppger att hon även sett andra drönare på festivalen men förstår nu efteråt att de också kan ha haft tillstånd.

H berättar att hon under kvällen stod på läktaren inne på festivalområdet. Hon flög upp, tog bilder på kunden, vidare filmat över havet och sedan över festivalen. Hon har flugit på 20-50 meters höjd, inte längre än 300 meter bort under ca 20 minuter. Hon landade ca klockan 18:45.

H berättar att hon flög inne på festivalområdet även i går, detta av samma anledning. Flygtiden då var även ca 20 minuter.

Andra förhör med drönarpiloten

H erkänner brott.

H vidhåller tidigare lämnad berättelse och får stå sitt misstag.

Hon godtar ett strafföreläggande och hoppas åklagaren finner det lämpligt i det fall hon ska straffas.

Avslutningsvis har H föredragits samtliga handlingar i ärendet och har inget att erinra. Hon vill ha ett exemplar av förundersökningen.

Bakgrund till flygförbudet

Polismyndigheten inkom den 28 maj 2018 med ansökan om förbud mot luftfart enligt luftfartsförordningen (2010:770) i samband med Sweden Rock Festival i Norje, Sölvesborg.

Den 6:e till  den 10:e juni genomförs Sweden Rock Festival som är en årligen återkommande festival med stor publiktillströmning. Festivalen förväntas ha ca 35000 besökare per dag. Härtill kommer ytterligare ca 10000-15000 dagligen i festivalens omedelbara närområde utan att besöka den del för vilken det krävs entréavgift. Vid vissa tillfällen kommer det därför finnas ca 50000 personer på ett geografiskt väldigt litet område. Festivaldeltagarnas alkoholförtäring brukar vara stor.

Polisregion Syd har beslutat om en särskild händelse under de dagar som festivalen pågår.

Under tidigare år har det observerats drönare/skärmflygare över festivalområdet. Under årets festival kommer polishelikopter vara i tjänst. Det kan även bli aktuellt med helikopter för sjuktransport. Landningsplatser för dessa kommer att vara i nära anslutning till festivalområdet.

Sweden Rock Festival är en av Europas största rockfestivaler vilket innebär att det finns viss risk med arrangemangens genomförande främst med bakgrund av sårbarhetsfaktorer.

Mot bakgrund av detta bedömer Polismyndigheten Nationella Operativa Avdelningen i samverkan med Polisregion Syd att det är nödvändigt med ett förbud mot luftfart under aktuella dagar. Ett restriktionsområde skulle medföra att säkerheten tryggas för arrangemanget samt maximerar polisregionens förmåga att övervaka arrangemanget utan störningar från andra luftfartyg.

Remiss

Transportstyrelsen har samverkat med AMC Sweden.

Skäl för beslut

Som stöd för beslutet hänvisas till följande lagtexter:
Luftfartslagen 1 kap 8§ och Luftfartsförordningen 1 kap 4§ där Transportstyrelsen bemyndigas att föreskriva restriktionsområde, om så behövs med hänsyn till militär verksamhet eller om allmän ordning och säkerhet kräver det. De skäl som Nationella Operativa Avdelningen anger i ansökan uppfyller dessa förutsättningar för att upprätta ett restriktionsområde.

Hesa Fredrik över Ängelholm i natt

01:21 drog Hesa Fredrik i gång över Ängelholm. En halvtimme senare, 01:57 svarade en operatör hos 11313 att ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, inte gått ut och att det felsöktes.

Facebookgruppen ”Vad händer i Ängelholm” hade en bättre uppdateringsfrekvens än vad MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hade. Fortfarande en timme senare hade MSB:s sida Krisinformation.se utebliven information om händelsen.

Lokaltidningen Helsingborgs Dagblad passade på att lägga informationen om händelsen bakom en betalvägg och Sveriges Radio P4 spelade musik.

Från följande platser registrerades larmet:

 • Pomona
 • Villan
 • Rönnegatan
 • Rönnekyran
 • Skälderviken
 • Epadalen
 • Nya Kungsgården
 • Sockerbruket
 • sjukhuset
 • Heimdall
 • Nyhemsskolan
 • Ängavången
 • hördes bort till Vejbystrand
 • Hördes bort till Munka Ljungby
 • Papegojan
 • centrum
 • Nya Torg
 • Haradal
 • Kulltorp

Från följande platser registrerades ej larmet:

 • Kroneslätt (vaknade ej)
 • Kulltorp (vaken)
 • Papegojan (vaknade ej)
 • Nyhem
 • Södra Utmarken vid skolan

MSB:s initiala kommentar

Enligt MSB var det ”till 99 procent inte våra tutor”. Detta då ett fellarm borde ha fått mistlurarna i Helsingborg att ljuda. Dessutom ska Hesa Fredrik enbart kunna bruka fyra typer av signaler. En flera minuter lång signal är den inte programmerad för.

Under natten var det dock inte enkom öronbedövande ljud som skedde. Även räddningstjänstens Rakelsystem och andra system gav felkoder.

Vittnesuppgifter

Vittnesuppgifter från Facebookgruppen Vad händer i Ängelholm talar för att det var just Hesa Fredrik som lät:

”tjöt uppe på taket här på Doktorsgatan”
(Mistluren vid sjukhuset sitter 80-200 meter ifrån Doktorsgatan)

Epadalen, högt som fan
(350 meter NO sjukhuset)

Jag bor på Kristian den II:s väg mitt emot Rönnekyrkan. Fönsterna vibrerade och ljudet var öronbedövande. Tittade ut och en Securitasvakt gick runt med ficklampa då det tydligen sitter en högtalare på den röda tegelbyggnaden som ligger bredvid kyrkan.
(Mistluren sitter  drygt 50 meter ifrån vid Rönnekyrkan)

”De va till 100% HF som tutade inatt! Bor granne med den nämligen!” och ”Denna sitter iaf på taket på elcentralen i korsningen Skolgatan/Kristianstad II:s väg. O den tuta.😖😖😖
(Samma mistlur som den vid Rönnekyrkan, 50 meter ifrån mannen som skrev kommentaren.)

”Bor i hörnlägenhet skolgatan/kristian den II:s väg och hela golvet vibrerade, även fönsterna
(Samma mistlur som den vid Rönnekyrkan, 50 meter ifrån)

”Bor vid Rönneskolan o det kom inte därifrån men hördes tydligt ändå , lät som typ från brandstationen
(280 meter OSO ligger Rönnekyrkan. 450 meter SO ligger Brandstation.)

”Bor på papegojan och det lät högt, vi bor strax bredvid det lilla höghuset längst ner på området, det blev ingen större skillnad när vi stängde fönstren
(410 meter SV ligger Rönnekyrkan, 580 meter SSO ligger Nyhemsskolan, 750 meter NO ligger Nya Kungsgården)

”Jag bor vid Papegojan och det hördes mycket tydligt och högt.
(290 meter VSV Rönnekyrkan. 480 meter SSO Nyhemsskolan)

”JAG BOR PÅ ÅVÄGEN och känner igen ljudet från taket ovanför Skäldervikens Bryggeri.”
(150 meter från mistlur åt NV Skäldervikens bryggeri)

”jag bor på Rönnegatan och kan med bestämdhet säga att tutan på SEB-Bankens tak INTE lät något. Ljudet kom snarare från Östergatanhållet. Jag öppnade balkongdörrarna både mot Storgatan och mot Lärkgatan och ljudet hördes starkast mot Lärkgatan. Jag är ledig på måndagseftermiddagar och har hört flyglarmtestet många gånger de senaste åren och det var inte helt samma ljud.
(SEB-mistluren som inte lät någonting sitter 30 meter ifrån. Närmsta är brandstation 470 meter OSO)

”Det var inte WMA. Den signalen sitter ovanpå min lägenhet, så jag vet hur den låter. Larmet i natt kom från någonstans vid Sparbanken på Storgatan.”
(SEB-mistluren som inte lät någonting. Närmsta är brandstation 470 meter OSO)

Hördes tydligt i centrum, dock inte från den som sitter på SE bankens tak.
Jag bor mitt emot den och den hörs rejält när den ljuder vilket den alltså inte gjorde denna gång.

(SEB-mistluren som inte lät någonting. Närmsta är brandstation 470 meter OSO)

”Bor Rönnegatan /Östergatan hördes rejält
(Mistluren sitter 90 meter ifrån SEB-mistluren ska inte ha larmat. Närmsta är vid brandstation 400 meter eller Rönnekyrkan 490 meter)

Mittemot Folktandvården, Nya Torg hördes högt
(400 meter ifrån Rönnekyrkan)

Hördes högt på nya torg
(180 meter ifrån Rönnekyrkan)

”Jag hörde inte ett skit
(Närmsta 180 meter VSV i Klitterbyn

”Luntertun”
(350 meter NO Pomona)

Hördes bara på avstånd från Pomona.
(280 meter SSO om finns en mistlur i Pomona)

”Pomona och Skälderviken hördes
(530 meter SSO Pomona. 650 meter SV Skäldervikens bryggeri)

”Hördes högt på tegelbruket med höll på få hjärtstopp.
(180 meter OSO vid brandstation sitter en mistlur. 400 meter NO sitter den vid Rönnekyrkan. 270 meter NV sitter SEB-mistluren som enligt andra inte fungerat.)

På Kulltorp hördes det”
(360 meter NNV Vantens skola.)

”Hördes tydligt på S.utmarken men det kom inte från tutan som sitter på skolan…mer från centrumhållet. Hade besök igår som fick lyssna på inspelningen…han sa direkt att den inte lät som hesa fredrik då det var en ljusare ton, enligt honom.”
(Skolan vid S.Utmarken ligger 130 meter N. 1 kilometer OSO vid Koppargatan finns en, 1 kilometer NO finns sjukhuset och 890 meter SV ligger Vantens skola)

Jobbade natt och körde runt i Ängelholm när det började tjuta. Vi följde ljudet och ett av dem kom från kommunens byggnad vid Friskis och svettis
(Det sitter en mistlur vid Friskis och Svettis)

”Skulle tro att om det sitter en i närheten av Friskis o Svettis så lät den troligen, bor vid Pyttebron o här tjöt det
(460 meter V vid Friskis och Svettis)

”Jag bor mitt emot gamla Hemköps parkering och det tjöt men det var inget öronbedövande tjut.
(750 meter V Friskis och Svettis. 580 meter SO Rönnekyrkan. 800 meter NO Rebbelberga skola)

”Bor granne med villanskolan och tutan sitter på taket där den tjöt högt och tydligt är bergis på att ljudet kom från den”
(Sitter en mistlur på skorstenen på Villanskolan 80 meter ifrån)

”Villan, vid ICA affären, hördes tydligt
(280 meter OSO till Villanskolan)

Villan, Vid villanskolan, i lägenheterna längst bort, hördes högt, och tydligt. Lät som det kom från brandstationen.”
(Mistlur 150 meter NO Villanskolan. Brandstation ligger 580 meter NNV)

”Det var så nära lät som det var inne i lägenheten det pep haha
(210 meter NNO brandstation)

”Bor på kungsgården och den hördes här”
400 meter N sitter en vid Nya Kungsgården.

Nya kungsgården, östanvindsgatan hördes högt och tydligt.
(320 meter NO sitter en vid Nya Kungsgården)

Gästrikegatan 1 Adolfsfäldt hördes det. Samma volym som vi hör vid övning
(450 meter SO Cementindustrin)

”bor också på irisgatan och det lät som att man hade hesa Fredrik i sovrummet. Skrämde slag på både barnen och oss 😑 har dock inte sett nån tuta här…”
(250 meter S Rebbelberga skola. 340 meter NNV Cementindustrin)

”hördes tydligt uppe på irisgatan med. enormt ljud va det”
(250 meter S Rebbelberga skola. 340 meter NNV Cementindustrin)

Ja på heimdal hördes det hemskt mycket riktigt tjut på nära håll vi bor Endå på tredje våningen så kändes som det kom från andra sidan gatan
(Mitt över vägen 320 meter N Rebbelberga skola)

”Hörde tydligt på haradal. Öppnade dörren och då lät det som att det kom nerifrån hembygdsparken/å-håller. Lät högt så jag trodde det var ett billarm (väldigt konstigt sådant)”
(320 meter ONO Cementindustrin. 780 meter SO  Rebbelberga skola. Hembygdsparken ligger SV)

Jag bor på Karlslundsområdet och det hördes tydligt här.
(320 meter ONO Cementindustrin. 780 meter SO  Rebbelberga skola)

Har du den beredskap som krävs? Kika på Youtubeklippen nedan:

Håller ditt skyddsrum måttet?