Två män omhändertogs av skyddsvakter på Arboga flygfält

I går vid middagstid greps två män i 30-årsåldern efter att ha fotograferat sin bil inne på flygfältet i Arboga. Efter att polisen tagit över ärendet och förhört duon släpptes dem.

Arboga flygfält ägs av Saab och arrenderas ut till Arboga flygklubb. Arboga flygklubbs lokala föreskrifter säger följande om skyddsobjektet:

”Inom hela området råder förbud mot tillträde utan tillstånd, att fotografera, avbilda, beskriva eller mäta skyddsobjektet utan tillstånd. All verksamhet och närvaro på flygfältet sker enligt överenskommelse med markägaren Saab AB. Detta innebär att all verksamhet Arboga Flygklubb bedriver på flygfältet måste ske enligt villkor i överenskommelse med Saab och att vår verksamhet inom skyddsobjektet regelbundet kontrolleras av det av Saab anlitade bevakningsbolaget. Samtliga klubbmedlemmar, funktionärer och besökare till flygklubben ska informeras om regler och förutsättningar för att vistas inom skyddsobjektet. Flygklubbens besökare vistas inom området under överinseende av medlem i Arboga flygklubb . Samtliga flygklubbens besökare som kan behöva vistas på flygfältet utan sällskap av medlem i Arboga Flygklubb, t.ex. övernattande gäster på camping, i stuga mm, ska i förväg med namn och personnummer anmälas till vakten. Dessa besökare ska kunna identifiera sig med giltigt ID. Fotografering av klubbens verksamhet är tillåten efter överenskommelse med Saab AB under förutsättning att:

  • Fotografering sker under överinseende av medlem i Arboga Flygklubb

  • All fotografering sker i östlig riktning med banans västra kant som gräns.

  • Ingen terräng, byggnader, objekt eller installationer, AMPA, Saab industriområde mm väster om asfaltbanans slut får fotograferas och dokumenteras.

  • Fotografering av klubbverksamhet mm på banan, stråket, klubbhusen mm mot kanalen och skogen i östlig riktning är tillåten.”

Angående biltrafik inne på fältet finner man följande text:

”Biltrafik skall generellt inte få förekomma på banan eller stråket. Undantag för detta gäller vid ut – och indragning av segelflygplan. All passage till och från fältområdet sker genom klubbens infart vid gamla kanalen. Obs! All korsning av bana och stråk måste ske med uppsikt åt båda håll oavsett bana i användning”

Hundförare bussade polishund på mobilfilmare

den 7 juni 2018, i samband med en polisjakt efter en utländsk stöldliga gömde sig en av de jagade i en skogsdunge. Målsägare A som blev vittne till händelsen utpekade plats för första polis. Han gick därefter fram en bit och med sin mobil började han att filma händelsen.

Tidigare har JO kritiserat polis som hindrat filmning. I detta fall filmade personen men var också nära själva gripandeplatsen. Mannen fick flera gånger höra att han skulle lämna platsen och backade motstridigt. En hundförare anlände och 12 sekunder senare bet hunden mannen.

Högsta domstolen har tidigare fällt en hundförare som släppt sin hund efter klottrare eftersom domstolen fann att våldsanvändningen var oproportionerligt stor.

I filmen som är 1:36 minuter lång syns A stå i närheten av skogsdungen. Han filmar två polisers ryggar framför sig och ytterligare några meter fram i skogsdungen syns en kvinnlig hundförare. En polisman kommer fram till höger om A och säger följande:

Polis 1: Gå undan härifrån du har inte här att göra, du behöver inte stå här och filma! Gå undan! Det är en brottsplats här. Undan!

A: Det är ingen brottsplats här.

Polis 1: Gå undan säger jag ju! Nu går du undan!

A har av polis 1 backats ett tiotal meter bak och står nu på en nyklippt gräsmatta i stället för det höga gräs som gränsade mot skogsdungen. Ytterligare en polis kommer.

Polis 2: Du får gå undan nu, vi jobbar här. Du får gå till andra sidan staketet där. Du får gå undan nu. Det är en pågående förundersökning.

A: Jag var fan med och följde dem hit för fan.

Polis 2: Det var jättebra men vi vill inte ha det just nu.

A till Polis 1: Va fan kaxar du för?

Polis 1: Jag vill ha undan dig.

A: Vad gjorde jag för fel mot dig?

Polis 1: Du gick där och filmade när jag bad dig… och ifrågasatte…

A: Jag ifrågasatte inte, du kom hit och skrek direkt.

Polis 1: Jag puttade undan dig och sade att du skulle flytta på dig, vi vill inte att du ska filma, och då säger du…

Polis 3, hundföraren: Försvinn! Nu! Du får ingen mer chans.

A: Bussar du hunden på mig?

Polis 3, hundföraren: Jajamen det gör jag. Nu går du härifrån. Tre sekunder.

A börjar vända på sig.

Polis 3, hundföraren: Ett (eller Revir)!

Hunden biter.

A: a va fan

Polisman 3, hundföraren: Försvinn!

Polisman 3, hundföraren: Loss! Loss!

A: Jag ska gå.

Polis 1 eller 2: Nu reser du dig upp och går i väg.

A: Ja, jag ska gå.

Polis 1 eller 2: Nu reser du dig upp och går i väg

A: Ja, men det hann ju inte gå tre sekunder.

Polis 1 eller 2: Nä, men lyssna då i stället.

Kvinnlig bekant till A: A, vad hände?

Förhör med målsägare A

A uppger att aktuell händelse inträffade strax intill A:s bostad. Under kvällen hade A druckit några öl och kände sig till följd av detta påverkad men absolut inte full.

Händelsen inleddes med att A såg en person som försvann in i grönområdet och strax därefter kom det en kvinnlig polis. Då A såg den kvinnliga polisen förstod han att hon letade efter personen som han sett försvinna in i grönområdet strax innan. A pekade ut var personen försvunnit in i grönområdet för den kvinnliga polisen.

Av nyfikenhet gick A i riktning mot platsen där personen försvunnit in i grönområdet. Ytterligare två kvinnliga poliser kommer till platsen, varav åtminstone den ena hade en hund med sig.

Då A hörde att poliserna skrek mot personen att han skulle komma fram började A filma händelseförloppet med sin mobil. I det skedet kom det fram en manlig polis mot A. På vägen fram mot A började denne polis att på ett oartigt sätt skrika till A att han skulle sluta filma för att det var en brottsplats. Personen som A sett i inledningsskedet hade gömt sig på platsen men enligt A:s uppfattning hade inget brott hänt på platsen varför han ifrågasatte polismannens påstående att platsen skulle vara en brottsplats.

Under tiden som A pratade med denne polisman backade han sakta bort från platsen. I det skedet kom ytterligare en manlig polis fram till A. Denne polis var mer sansad än vad den förste polisman hade varit och förklarade på ett lugnt sätt för A att det pågick en förundersökning på platsen. Under tiden som A och polisman nummer två pratade lugnt med varandra lugnade även polisman nummer ett ner sig. Under tiden som A pratade med dessa två polismän kom ytterligare en polisman fram till dem. Denne polis hade en hund med sig. Direkt då denne polisman med hund kom fram till A och de andra två poliserna skrek han åt A: ”Försvinn härifrån nu, du får bara en chans”.

A svarade då på skoj: ”Bussar du hunden på mig då?” varpå polismannen med hund svarade: ”Ja det gör jag, Du får tre sekunder på dig att försvinna”. I det skedet förstod A att polismannen menade allvar och A började då att vända sig om för att gå från platsen. Samtidigt som han gjorde detta slog polismannen med hund ett slag med öppen hand som träffade A på hans vänstra kind. Direkt i anslutning till att polismannen utdelade denna lavett högg hunden A i benet.

A hörde sedan hur någon av poliserna skrek ”Loss” och därefter släpper hunden sitt bett över A:s ben. De två första poliserna tar sedan A i vars en arm och för bort honom. I anslutning till detta sa A till dessa poliser: ”Det gick väl inte tre sekunder” varpå någon av poliserna svarade: ”Nej, men du skulle ha lyssnat på oss från början”.

Under tiden som poliserna förde bort A ropade en tjej som A känner på honom och frågar vad som hänt. Poliserna ledde då bort A till denna tjej. På vägen bort mot denna tjej småpratade A med de båda poliserna. Någon av dem sa då något i stil med att det var onödigt det som hade hänt och om han inte var nöjd med deras agerande så tyckte han att A skulle ringa 114 14 och anmäla det inträffade. A uppfattade det som ett råd från polisen att anmäla.

Direkt efter händelsen hade A inte för avsikt att anmäla händelsen, det var först efter att han varit i kontakt med vårdcentralen och fått vetskap om att han behövde både stelkramp och penicillin. I det skedet bestämde A sig för att han ville markera mot polisen. A uppger att han stod och diskuterade med två poliser, de hade läget under kontroll. Det är obegripligt för A att hundföraren i det skedet släppte hunden på honom.

På fråga om A hörde någon av poliserna säga något i anslutning till att hunden högg honom så svarar han att han hörde någon av poliserna ropa ”Loss” direkt efter det att hunden huggit honom. A ifrågasätter om lavetten som hundföraren slog var en signal till hunden att han skulle hugga. Lavetten och hugget kom i princip samtidigt.

På fråga vad A gjorde då hundföraren sa åt honom att han hade tre sekunder på sig så svarar A att han är inte helt säker, men tyckte att hundföraren började räkna och då han sa ett vände A och började gå därifrån. Direkt efter det att hundföraren sagt ett utdelade han lavetten och hunden högg. A uppger här att det syns på filmen att han är i färd med att vända sig om då hunden hugger.

På fråga om A:s händer så uppger han att han höll sin telefon i ena handen och beträffande den andra handen så vet han inte hur han höll den. På ny fråga så förnekar han att han skulle ha hotat eller gjort något utfall med denna hand.

På fråga uppger A att hela händelseförloppet finns med på filmen.

Beträffande den tjej som A nämnt tidigare i förhöret så uppger han att hon heter NH och bor i Forserum.

Hundbettet tog väldigt högt upp på höger ben och det finns ett hål framtill på låret efter en tand.

Beträffande hundföraren så uppger A att han var kraftig, vältränad och beträffande glasögon så uppger A nu att det kan ha varit solglasögon.

Kompletterande förhör med målsägare A

Beträffande den lavett som hundföraren utdelade och som A omnämnt i tidigare förhör så uppger A nu på fråga att den medförde ingen smärta, hundföraren hade handskar på sig. A upplevde det mer som att han blev kränkt av händelsen. Lavetten bidrog dock till att A föll omkull.

Beträffande placeringen av hundbettet uppger A att det träffade framtill på höger ben där låret möter magen.

Förhör med MF

MF känner A som granne, de har bott grannar i cirka ett år.

MF uppger att hon befann sig på sin balkong. Vid lekplatsen tvärs över gatan pågick en polisinsats, flera poliser letade efter någon person. Under tiden som denna insats pågick såg MF sin granne A, han var i närheten av poliserna som arbetade på andra sidan gatan.

Avståndet mellan MF och den plats där A befann sig var så långt att MF inte kunde höra vad som sades om de inte skrek. På fråga uppger MF att hon har svårt att bedöma avstånd men uppger att det kan ha rört sig om cirka 50 meter.

Plötsligt hörde MF hur någon polis säger eller skriker ”Gå härifrån” eller ”Gå” till A. I anslutning till detta kom det ytterligare någon polis fram till A. Något tjafs uppstod mellan A och poliserna. MF vet inte om A ifrågasatte poliserna eller vad dom tjafsade om. I det skedet kom det ytterligare en polisman fram till A, denna polisman hade hund med sig. Strax därefter hörde MF att A skrek någonting samtidigt som han föll bakåt.

I direkt anslutning till att A föll bakåt kom det fram en annan kompis till A. MF hörde hur denna kompis ropade på A på sin väg fram mot honom. På fråga uppger MF att denna kompis heter NH.

På fråga uppger MF att hon såg inte att hunden bet A, bara att A föll.

MF känner vissa poliser till namn. Hon tror att hundföraren som kom fram till A heter B. Där var ytterligare en hundförare men den hundföraren var en kvinnlig polis.

MF uppger här att hon kände inte igen hundföraren som B när han var framme vid A. Det var först i ett senare skede då hundföraren passerade närmare MFs balkong som hon kände igen honom som B. På fråga uppger MF att hon tror att det var samma hundförare som hon såg framme vid A som hon senare såg nedanför sin balkong. Vad MF kunde se var där bara två hundförare och den andre var så som MF uppgivit tidigare en kvinnlig hundförare.

De andra poliserna som befann sig på platsen kände MF inte igen.

Förhör med NH

NH uppger att hon känner inte A närmare, han bor granne med NH:s mamma och mormor och det är som deras granne hon lärt känna honom, de har ingen närmare relation.

Beträffande den aktuella händelsen så uppger NH att hon hade precis slutat jobbet och var på väg hem. Då hon passerade platsen för händelsen stannade hon till med sin bil på grund av att det var mycket folk vid lekplatsen. Då hon satt i sin bil med sidorutan nedvevad såg hon en person som stod och pratade med en polis. NH hörde inte riktigt vad de pratade om mer än att polismannen sa till personen att han skulle gå därifrån. NH uppger här att hon såg inte direkt att det var A som stod och pratade med polisen.

Polismannen som pratade med A hade en hund med sig och plötsligt såg NH hur polismannen släppte fram hunden mot A. Så som NH uppfattade det bet hunden A i magen. I direkt anslutning till att hunden bet A slog hundföraren till A så att han föll omkull. Då detta hände hade NH känt igen personen som A. Hon hoppade ut ur sin bil och gick fram mot A för att ta hand om honom.

På fråga om slaget som hundföraren utdelade så uppger NH att hon tror att det var med knuten hand men allt gick så fort så hon kan inte med säkerhet säga att det var så. Slaget träffade i ansiktet och till följd av slaget föll A omkull.

NH såg händelsen sittandes i sin bil. Hon uppskattar avståndet mellan henne och platsen där händelsen utspelade sig till cirka 5 meter.

Då NH efter händelsen tog med sig A till sin bil märkte hon att han inte var nykter.

På fråga uppger NH att poliserna på platsen var okända för henne.

Förhör med MG

Inledningsvis informeras MG om att förhöret kommer att beröra en händelse som inträffade i Forserum i närheten av vattentornet 2018-06-07.

Vid aktuellt tillfälle bildade MG patrull med kollegan DJ. MG uppger att flera polispatruller befann sig i Forserum med anledning av att två misstänkta personer lämnat en bil. En av dessa misstänkta personer hade gripits ganska omgående medan den andre var på flykt i närområdet. MG och DJ patrullerade i området för att se om de kunde upptäcka gärningsmannen som var på flykt då de hörde över radion att en av hundförarna anträffat personen i närheten av vattentornet i Forserum.

MG och DJ tillsammans med ytterligare patruller drog sig mot platsen där hundföraren hittat gärningsmannen. Då MG och DJ kom fram till platsen visar det sig att det var en kvinnlig hundförare, vars namn MG inte känner till, som hittat gärningsmannen inne i ett otillgängligt buskage. Den kvinnliga  hundföraren var i färd med att ta ut gärningsmannen ur buskaget då MG och DJ anlände.

I samband med att MG parkerade polisbilen, alldeles i närheten av den kvinnliga hundföraren, såg han en privatperson som står väldigt nära platsen där hundföraren arbetade och filmar med sin mobiltelefon. MG bedömde det som olämpligt att befinna sig så nära platsen där den misstänkte just då greps. MG förtydligar och uppger att de visste inte vem personen var, han kunde vara beväpnad och allt kan hända i en sådan situation menar MG. Därför bestämde de båda poliserna sig för att flytta bak personen till ett lämpligare ställe.

DJ gick fram till personen för att flytta honom bakåt. MG, som såg DJs agerande mot mannen på håll, uppfattade det som att mannen var lite motsträvig till att flytta sig men följde trots det med DJ en bit längre bak där DJ släppte mannen. DJ gick därefter fram till platsen där hundföraren befann sig.

I det skedet hade även MG kommit ut ur polisbilen och han såg då att personen som DJ just flyttat bak återigen var på väg framåt. MG tog då tag i personen och förde honom på nytt bort från platsen där hundföraren arbetade. Samtidigt som MG förde bort honom förklarade han för personen varför han inte fick vara nära den platsen där de arbetade. Mannen var hela tiden väldigt framfusig och skulle fram mot platsen där kollegerna just då arbetade. I detta skede märkte MG att mannen var påverkad av något, alkohol eller något
annat.

I samband med att kollegorna fick ut den gripne ur buskaget lämnade MG mannen och begav sig bort till deras polisbil i vilken den gripne sattes in. Då MG stod utanför polisbilen såg han att mannen återigen stod och tjafsade med poliser. MG uppger att han såg inte inledningen av detta tjafs mellan mannen och poliserna så han vet därför inte vad som hänt, men då han tittade upp såg han att en manlig hundförare, B, hade sin hand upp i ansiktet på mannen. MG upplevde det som ett lättare distraktionsslag eller en åtgärd för att väcka en person som är inne i dvala. MG förtydligar och uppger att om man tänker sig en person som är inne i dvala och bara stirrar rätt fram så kan man daska till personen lätt för att väcka den ur sin dvala. MG såg denna händelse på ganska långt avstånd, på fråga uppskattar han avståndet till cirka 20 meter.

I efterhand har MG hört att hunden ska ha bitit mannen, men det är inget som MG varken såg eller hörde då de befann sig på platsen. MG vet inte vilka de andra poliserna var som befann sig framme vid mannen då han själv befann sig vid polisbilen, förutom B. DJ kan ha varit där, han bör i alla fall ha varit närmare platsen än vad MG var. Efter det att den gripne placerats i polisbilen satt MG
med honom i bilen.

MG har inget minne av att han hörde några skrik eller liknade i samband med att B hade sin hand uppe i ansiktet på mannen.

MG poängterar att mannen var väldigt framfusig då han flyttade bak honom, han ville väldigt gärna stå långt framme, nära platsen för gripandet.

Förhör med DJ

Inledningsvis informeras DJ om vilken händelse förhöret kommer att beröra. DJ är medveten om vilken händelse som avses.

Vid aktuellt tillfälle hade det varit ett efterföljande på en bil. Båda gärningsmannen hade lämnat bilen. En av gärningsmännen hade gripits medan den andre var på flykt.

DJ och hans kollega MG hörde över radion att en hundförare hade hittat den
andre gärningsmannen inkrupen i ett rör. De begav sig tillsammans med ytterligare patruller till platsen där gärningsmannen var anträffad. DJ och MG anlände som första patrull till platsen där hundföraren anträffat gärningsmannen.

Ytterligare kollegor kom till platsen och samtidigt som dessa närmade sig platsen där hundföraren höll koll på gärningsmannen anslöt en mansperson ur allmänheten. Under tiden som denna person närmade sig platsen filmade han med sin mobiltelefon. DJ uppmanades av andra kollegor att mota bort denna person, vilket han då gjorde. Samtidigt som DJ motade bort personen  förklarade han för honom att han inte fick vara på platsen, där pågick en polisinsats och vad som helst kunde hända i samband med att gärningsmannen skulle gripas.
DJ uppger att han förklarade för personen i upp emot 2 minuter varför han inte fick befinna sig så nära platsen där gärningsmannen befann sig. Personen som var synbart berusad ifrågasatte det DJ förklarade för honom.

I det skedet kom en annan hundförare, till DJ:s undsättning, B. B sa åt mannen på skarpen att han skulle flytta på sig eller gå undan därifrån. Mannen ifrågasatte även B genom att ställa frågan vad som skulle hända om han inte åtlydde honom och om hunden skulle bita honom då, varpå B svarade ”Ja det kommer den att göra om du inte flyttar dig på 3 sekunder. Jag börjar räkna nu ett två tre”. I det skedet for hunden fram och fick ett tag i byxan baktill vid rumpan på mannen.

Efter det att hunden släppt sitt grepp fick mannen hjälp av DJ att resa sig upp. I det skedet var där bekanta till mannen som ropade på honom och uppmanade honom att gå därifrån.

På fråga uppger DJ att det var han och B som stod invid mannen då hunden bet. DJ vet inte om B gjorde något kommando åt hunden att den skulle bita. DJ uppger att han kan inte de kommando som hundförarna använder sig av. Han såg inte att hundföraren gjorde något tecken med sina händer och han hörde heller inte att han gav något muntligt kommando. Hundföraren och mannen stod väldigt nära varandra då hunden bet mannen.

På fråga om mannens uppträdande så svarar DJ att han har själv ganska mycket tålamod, han stod och gafflade med mannen ett bra tag innan B kom till hans undsättning.

På fråga om mannen även gjorde fysiskt motstånd så svarar DJ att han flyttade sig inte till den platsen som DJ sa åt honom att göra, men DJ uppger att han tryckte inte på honom nämnvärt heller. DJ uppskattar att han lyckade flytta mannen 10-15 meter från den platsen där han först fick tag på honom. Trots denna förflyttning menar DJ att han befann sig för nära platsen där kollegorna arbetade.

På fråga uppger DJ att mannen var även motsträvig mot B och ifrågasatte B då han sa till honom att gå därifrån. B hade gjort klart för honom att hunden kommer att bita om han inte åtlydde och gick därifrån så som han blivit tillsagd att göra.

På fråga uppger DJ att han är inte av uppfattningen att mannen börjat gå därifrån då hunden bet honom.

I detta skede av förhöret delges DJ uppgiften att enligt mannen ska han ha fått ett slag i ansiktet samtidigt som hunden bet honom, detta är inget som DJ sett eller minns.

På fråga om DJ pratade något med mannen om att händelsen skulle anmälas så svarar DJ att han nämnde något om att han skulle anmäla händelsen i samband med att DJ förde bort honom efter hundbettet. Vad DJ svarade på detta minns han inte.

Det var många poliser på platsen, men de som var nära mannen och B då hunden bet var DJ och i viss mån MG.

Förhör med hundförare B

FL: Så B, då har jag startat diktafonen, så nu kommer även det som du säger in på bandet.

Då ska jag inleda med att delge dig misstanke för misshandel alternativt tjänstefel enligt följande gärningsbeskrivning. B har den 7 juni 2018, under tjänstgöring som hundförare vid polismyndigheten, i Forserum, Nässjö kommun, i samband med att du skulle avvisa eller avlägsna A från platsen, uppsåtligen tillfogat denne smärta och sårskada på låret. Genom att beordra och låta din tjänstehund angripa och bita A. Våldet har inte varit försvarligt, då A var sig varit våldsam eller misstänkt för brott och andra medel har inte varit otillräckliga.

Alternativt påstås att du genom ovan nämnda förfarande, samt genom att även vid tillfället, tilldelat A en s.k. lavett på kinden vid myndighetsutövning, uppsåtligen eller av oaktsamhet och åsidosatt vad som gällt för uppgiften.

Det är den gärningsbeskrivning som åklagaren har formulerat, är du medveten om vilken händelse detta avser?

B: Ja.

FL: Då undrar jag hur ställer du dig till den misstanken, som jag har delgivit dig?

B: Jag förnekar i de båda fallen.

FL: Skulle du kunna lämna en kort presentation, yrkesmässigt presentation av dig, vad jobbar med och hur länge du har jobbat med det.

B: Jag är polis sedan 2003 gick jag ut polisutbildningen och hundförare sedan 2007, sent på hösten var jag färdigutbildad. Hund, grundutbildning hundförare. Är inne på min andra tjänstehund nu, som heter D och jag jobbar numera som instruktör för hundverksamheten och ja, även som patrullhundförare då.

FL: Beträffande den här aktuella händelsen, skulle du kunna berätta vad det var som hände vid det tillfället.

B: Ja, vi tar det från början då. Jag kallas till Forserum som hundförare och det är i ett ärende gällande grov stöld. Man har alltså haft en, ett förföljande av en bil där man har två gärningsmän som springer från platsen. Misstänkta då för flertalet inbrott i fordon, airbagsstölder.

En hundförarkollega är där och söker spår och jag kommer dit och biträder då. Min hund D får upp ett spår, efter lite arbete där och spårar upp emot centrala Forserum. Det blir tapp i det spåret och jag följer upp en vittnesiakttagelse, när… och det håller vi på med när jag hör på håll hur kollegans tjänsthund börjar skalla i ett terrängavsnitt i anslutning till vattentornet i Forserum.

Jag kommunicerar med henne på en radio ganska kort och säger att jag hör hunden skälla och hon svara på det och säger att hon har hittat en gärningsman och sen får inte jag kontakt med henne på radion.

Och eftersom jag hör det här på håll, så skyndar jag mig dit så fort jag kan och när jag kommer dit, i det här skogsområdet, så har jag en, en patrull håller på och avlägsnar den här, ja A då. Så jag går in och biträder dom, men jag har alltså min hund fortfarande i… kopplad när jag kommer dit och han, ja, jag vet inte exakt vad som har hänt, men jag har sett att han haft fram en mobiltelefon och att det var något stök med den här patrullen och de får lyfta honom egentligen från det terrängavsnittet.

Jag vet inte exakt och jag vet fortfarande inte liksom vad som hände i skogen där, eftersom kollegan, har jag fått veta i efterhand, hennes radiobatteri tappar, men den patrullen som åker dit för att biträda henne i skogspartiet, som jag kan dirigera då, eftersom jag är den enda som vet vart man befinner sig… dirigerar dit dem.

Då blir de upptagna med någon som ska… nyfiken då eller vad det nu är, som hans syfte är, men när jag kommer dit, så sätter han sig till motvärn och patrullen måste lyfta honom från platsen och jag kliver in och tar över egentligen deras uppgift med den här A, som fortfarande är verbalt aggressiv, när vi står där i en liten lekpark i anslutning till det där skogspartiet.

Och den här patrullen då som avlägsnat honom, dom uppfattar jag som att dom, dom lämnar… lämnar A där, med liksom gå härifrån order i princip och jag tar över den arbetsuppgiften och dom är på väg tillbaka för och biträda kollegan, som håller på med gripandet i den grova stölden.

Den här A, han fortsätter vara verbalt aggressiv och vägrar åtlyda order och jag förklarar för han, nu får du gå härifrån, du har ingenting här och göra. Eh… ja, han… eh… måste tänka så jag säger i rätt ordning nu.

Jo, han… ja, trots upprepade tillsägelser, så vägrar han gå därifrån, han talar med ett stort kroppsspråk och är verbalt hotfull liksom och tycker att vad ska du göra, ska du skicka hunden på mig? Ja, är det de jag måste göra för att du ska förstå att du inte får vara här, då kommer det att ske. Och det slutar med att jag skickar hunden på hono… alltså jag kommenderar hunden och angripa honom. Och det är först i det läget som han fattar att det är allvar och väljer och gå därifrån.

Då i samband med att jag skickar hunden på han, så ansluter då den här patrullen igen och hjälper mig och få honom iväg då.

FL: Skulle du kunna beskriva lite ytterligare A:s uppträdande gentemot dig, innan du släpp… skickar hunden på honom, vad är det som gör att du bedömer situationen så allvarlighet att du måste använda tjänstehunden?

B: Alltså, ja jag vet att jag skrev att han uppträdde full och dum i princip, han, ja, jag beskriver det i mitt PM som mycket berusad. Det är någonting som gör att det går inte in när jag säger till honom och han provocerar ständigt genom och kliva närmare och prata med ett yvigt kroppsspråk och liksom oavsett vad jag, hur lugnt jag än förklara för honom eller om jag höjer rösten, det går liksom inte in. Så till slut så inser jag att jag måste använda våld för att få honom och gå härifrån, för att vi ska kunna genomföra den här tjänsteåtgärden.

Eh… och… ja i det läget så, i och med att jag står här med min hund, så, ja dom är ju tränade på det sättet att, att de får på eget initiativ agera när man blir överfallen va. Vilket innebär att om jag tar tag, skulle ge mig på och ta tag i A rent fysiskt, så skulle det få samma effekt som att jag, som det är nu, att jag kommendera hunden och angripa. Så därför gör jag det istället helt enkelt.

FL: Hur lång, kan du bedöma hur lång tid du var framme vid A, innan du
kommenderade hunden.

B: Nej, det kan jag inte, men det känns som det var flera minuter som, som jag försökte argumentera med honom, men gissningsvis var det väl kortare, med tanke på… jag känner en viss tidsnöd och ville biträda kollegan med de hon gjorde. Det här var ju en bisak och han… ja, (ohörbart) bisak (ohörbart).

FL: Vet du hur långt ifrån platsen när kollegan höll med gripandet, som denna händelse inträffade med A.

B: Ja, det var ju, skogsområdet ligger ju femtio meter från vägen egentligen och vi stod där mittemellan, tjugofem kanske. Han var i alla fall, i min värld så var han liksom mitt i gripandeplatsen i och med att bilarna inte kom närmare gripandeplatsen än vägen, så han var mittemellan polisbilen och gripna.

FL: Vet du hur det förhöll sig på gripandeplatsen av den misstänkta personen, du nämnde tidigare där var en kollega…

B: … nej, jag vet inte vad som hände där och det är ju som skapar den här stressen hos mig egentligen och varför det är prioriterat, att jag kliver och tar den uppgiften.

FL: Kunde du se gripandeplatsen från den platsen du befann dig, tillsammans med A.

B: Nej, jag såg varken kollegan eller gärningsman, eftersom detta då var under marken.

FL: Jag delgav dig också att du skall ha slagit en s.k. lavett, som träffade A på kinden.

B: Ja, det är faktiskt ingenting jag kommer ihåg.

FL: Kan du ha gjort det?

B: Det kan jag ha gjort, men jag kommer inte ihåg det, så ja… ja… nej, jag kan inte svara mer på det.

FL: Nej.

B: Jag kommer inte ihåg att jag gjorde det.

FL: Nej.

B: Helt enkelt.

FL: Efter den här händelsen, hur har du dokumenterat detta?

B: Jag skrev ett PM gällande det här spårningen, som jag gick igenom och i sista stycket i den så omnämner jag hela den här händelsen.

FL: Är det ett PM som ingår i grundärendet här så att säga?

B: Ja, har du fått tillgång till det?

FL: Nej, det har jag inte sett nämligen.

B: Jag tror vi har det här någonstans… jag, ha…

FL: … vi kan titta på det efter förhöret. Du nämnde att det var andra kollegor som först hade tagit hand om den här A och sen kom du till deras hjälp då, var någon av de kollegorna kvar på platsen, när du kommenderade hunden till att …

B: … min minnesbild är ju alltså att dom väljer att lämna över honom till mig, för de försvinner ur mitt, ur mitt synfält och jag är helt upptagen med den här A då. Så min minnesbild var att de gick tillbaka och biträde kollegan som var ensam med den gripne då eller min tanke i det läget, var det eftersom jag inte såg dom.

FL: För att förtydliga här, ditt beslut att beordra hunden till att bita A…

B: ja

FL: … grundar det sig på att du skulle kunna utföra arbetsuppgiften eller grundar sig mer på att du upplevde ett hot från A.

B: Nej, det grundade sig i att, att, vi ska kunna arbeta med gripandet, för han är ju mitt på gripandeplatsen, som man säger. Eh… och han har egentligen blivit avlägsnad dit så långt och när han, när jag fortsätter och säger du får fortsätta gå liksom i den riktningen, då söker han upp konflikten med mig istället och jag kände mig nödgad och använda våld för och få honom och lämna. Men det är inget nödvärnsvåld från min sida.

FL: Nej. Jag har en film som jag skulle vilja spela upp här, så jag tänkte göra ett kort avbrott i förhöret och klockan har då blivit 13.17.

Så då har klockan blivit 13.21 och förhöret återupptas.
Detta är en film som A har spelat in med sin mobiltelefon vid tillfället och då spelar jag upp den filmen här nu.

Filmen spelas upp.

FL: Ja, det var den filmen jag tänkte visa. När jag ser denna filmen, så uppfattas det som att du kommer i direkt anslutning till att hunden angriper A.

B: Ja, som sagt, jag minns det inte att det gick så fort, det medger jag.

FL: Nej, håller du med om min uppfattning att, att du kommer till platsen i direkt anslutning till att hunden går till angrepp mot A?

B: (Paus) Ja, de, de gör jag ju, jag kommer ju dit och förklarar för honom att han ska gå därifrån.

FL: Och det är inte så lång stund, från det du kommer till platsen som du kommenderar hunden.

B: Nej tidsförloppet är mycket kortare än vad jag minns det.

FL: Ja, och som du nämnde tidigare så menar du att A han var både verbalt och liksom motsträvig på platsen och även gentemot dig.

B: Ja, det är väl så jag, så jag upplevde det.

FL: Nu när du ser filmen här, vad är din uppfattning då?

B: (Paus) Ja, det är som sagt, det är mycket kortare tidsförlopp än vad jag minns och han får, jag minns det som att han fick flera tillsägelser av mig, men, men och sen är det svårt och se hur, hur hans agerande är på den där filmen. Så jag faller tillbaka på det jag sa innan, att det är så jag upplevde det, det är min minnesbild av det att han är… att han är motsträvig liksom och verbalt aggressiv, det är så jag minns det, men… filmen visar inte jättemycket.

FL: Nej, jag tycker själv man kan se på filmen, det är min uppfattning, men att A, han är på väg att vända sig i den här situationen och börjar gå ifrån platsen, strax innan du skickar hunden på honom. Hur upplever du situationen?

B: Ja, som jag minns det, var, var det inte ens nära att han var på väg därifrån, så.

FL: När du ser denna filmen nu, som det syns på filmen, ställer du dig till, är situationen så allvarlig, att du i dag bedömer att de, det var nödvändigt att skicka hunden på honom?

B: Men det är en märklig frågeställning, i den situationen bedömde jag ju det och jag tänker inte, jag kan inte gå tillbaka och ompröva.

FL: Nej.

B: (ohörbart) …

FL: Nej. Du sa tidigare att du kommenderade hunden till att bita och vilket kommando gav du då?

B: Revir.

FL: Då tror jag att jag har fått svar på de frågorna jag hade, då vänder jag mig till din advokat.

Adv: Ja, När du är på den här platsen, vad är det då du tänker att du ska freda, vad är så att säga syftet ur ditt perspektiv?

B: Ja, men anledningen till att jag gick till platsen från början, är ju att jag skall biträda vid gripandet. Jag vet ju att vi har en mycket flyktbenägen brottsling på plats liksom. Det är ju första läget och sen att jag inte då får kontakt med kollegan via radion, då undrar man ju vad som har hänt, så.

Adv: Så du oroar dig för din kollega, är det så jag ska förstå det, det är en del av det?

B: Ja, alltså det är ju, jag vill ju in och biträda C, som är ensam vid gripandet. Jag vet att hon som hundförare och är själv också och sen är det ju cirkus, jag vet inte hur många sekunder eller minuter det är från det att jag får inte kontakt med henne.

Adv: Hur är det med platsen, är det någonting som man behöver skydda från, så att säga allmänheten också?

B: Ja, alltså i det här läget, när jag är på väg fram, då vet jag ju att det är en gripandeplats, av det här, i det här stöldärendet. Man är alltid nyfiken på… de sis… ofta är det ju, som hundförare får ju ofta biträda vid gripandeplatssök, för det sista man gör avss… de sista värdefulla man har som gärningsman, det droppar man ju då och det kan vara bilnycklar och div liksom, bevisvärdet som man gör, som man som gärningsman ser till att man inte har när poliserna kommer på plats. Så just den här gripandeplatsen är ju oerhört viktig. Jag vet ju inte om det skulle bli, om blir någon avspärrning eller så…

Adv: Nej, de, de får vi ta sen. Uppfattade du att patrullen som du talar om, det uppfattar jag som två poliser, att dom kunde göra sitt jobb, i förhållande till det här gripandet, när den här personen, A… vad hette han?

B: A.

Adv: A, när han höll på?

B: Nej utan patrullen var ju inte där för och ta hand om A, de var ju där i samma
ärende som jag, för och biträda kollegan som, med gripandet då.

Adv: Okej, tyckte du att den här A agerade som andra människor på platsen eller avvek han på något sätt från det gängse…

B: Nej, jag beskriver honom som mycket berusad, alltså det var någonting som han, han köpte inte de polisen sa och sen även så… ja.

Adv: Okej, ska bara se… brottet här, du nämnde att de hade tagit airbags var det väl, var det fråga om grov stöld eller?

B: Ja, som jag minns det så var det grov stöld och undrar om de inte är dömda för det också. Det var ju en, någon sorts liga som, det var ett spaningsärende, där man efter att de hade varit på den sista räden, bestämde sig för att nu ska vi gå in och gripa de här från spaningshåll och det blir den här biljakten som slutar i Forserum.

Adv: Okej och du nämnde någonting om flyktfara, var det någonting ni hade fått er till livs innan eller var det just att de stack iväg som gjorde att du sa så?

B: Nej, att det är ju mer brottstypen och ja, de här gärningsmännen är ju oerhört flyktbenägna, dom, vi har, jag har jagat dom många gånger och dom är väldigt svåra och komma åt.

Adv: Okej.

B: Oftast inte från det här landet utan att det är inresta brottslingar som, som försvinner direkt när de är klara liksom.

Adv: Okej.

B: Och just och få gripa dem i sam… samtidigt som man har godset liksom i bilen, om jag minns rätt, är ju oerhört viktigt för utredningen.

Adv: Och kanske en ledande fråga och så, men tyckte du att du hade laga befogenhet när du gick in på platsen här?

B: Ja, det är ju i min värld så, så är det ju, ett laga befogenhetsvåld som jag använder för att avlägsna honom från platsen.

Adv: Då har inte jag fler frågor just nu, vi kanske kan ta en paus i förhöret, om det funkar för dig?

FL: Absolut, då är klockan hunnit och bli 14.33 och vi tar en paus. Rättelse 13.33.
Så då har klockan hunnit och bli 13.48, förhöret återupptas.

Under pausen som har varit, har filmen förevisats ytterligare en gång och därefter har B haft ett enskilt samtal med sin advokat. Har detta föranlett att det är något ytterligare synpunkter?

Adv: Det är mer om du har någon mer kommentar nu B, så är det ju läge och…

B: Nej men de är väl så… jag vill förtydliga liksom så det blir tydligt, att jag är ju, jag ser ju händelseförloppet här när patrullen flera gånger säger till A att lämna, det hör man inte på filmen och när jag kommer dit för att biträda så att patrullen kan återgå till gripandet, så, så står jag ju där, jag har inga andra, alltså, jag kan inte använda något annat våld än min tjänstehund i det läget och det är ingenting jag har valt utan jag är ju ute på en spårning, så när jag kommer dit, det är inte så att jag åker patrullbil emellan och har allt tid och sätta in hunden, jag kommer ifrån att jag är ute med hunden och skall biträda kollegan som har gripit. Därför har jag hunden med mig, hade A bråkat med mig när jag var, hade hunden i bilen, hade inte jag vänt till bilen för att hämta honom. I det här läge… och då hade jag kunnat använda andra våldsalternativ, men i det här läget så är jag… det är de våldsalternativ jag kan använda och jag ser det helt som laga befogenhetsvåld.

FL: Mm.

B: För att A är ju där och stör oss i yrkesutövningen, vi måste kunna genomföra den här åtgärden. Här är ju fortfarande det här, det är ju liksom inte, gärningsmannen är inte bojad och gripen färdigt och vi har en kvinnlig kollega som är ensam med en manlig gärningsman. Som liksom väldigt högt flykt… han har en väldigt stor motivation med att inte bli gripen av polisen den här gärningsmannen. Så för mig är det väldigt hög prio på att säkra gripandeplatsen, så att hon får biträde. För det är de läget jag går in där och så får jag höra att någon kommer in och stör det här, blir avvisad flera gånger och jag tar över det, för att de ska kunna agera på brottsplatsen, han fortsätter liksom.

FL: Mm.

B: Och då använder jag våld för och avlägsna honom och det är de våld jag har tillgängligt.

FL: Du sa tidigare att du ser inte gripandeplatsen från den platsen du befinner dig på?

B: Nej, jag ser ju inte den, kollegan som griper, men jag förklarar anledningen, hon är mindre än… jag skulle tro att det är femton meter, men hon, den gärningsmannen hon griper, han befinner sig under, under marken…

FL: Hur vet du att hon är ensam på platsen?

B: Därför jag har pratat med henne alldeles nyss och jag har, jag har, från det att jag hör hundskallen och pratar med henne i radion, tappar kommunikationen, så har jag en sträcka på ungefär hundra meter, som jag ska förflytta mig, kanske hundrafemtio, när jag hör de första hundskallen. Men i alla fall de sista hundra meterna, så ser ju jag det skogsområdet som det handlar om. Eh… och det enda… jag minns det som att det var två poliser som kom dit och de blev upptagna med den här A, det är dom poliserna jag minns var på plats.

FL: Ett alternativ hade ju varit att dom två poliserna tog hand om A och du hade fortsatt till din hundförarkollega.

B: Ja, det hade varit ett alternativ, om inte hon hade haft en hund. För då blir ju den kollisionen de… arbetsmässigt är ju mycket bättre om dom biträda henne än att jag ska gå dit med min hund. Möjlighet till konflikt mellan hundarna, är alldeles stor i det läget, när man kommer in med två stycken hundar som vill gripa samma gärningsman. Så det är ju, det är därför jag vill ta över han, den här PL13, för då löser jag resurs till henne.

FL: Okej, då har jag fått svar på mina frågor återigen, någon ytterligare fråga från advokaten?

Adv: Nej, tack.

B: Nej, nu hoppas jag att det blev tydligare hur jag tänkte.

FL: Ja, det tror jag, då tänkte jag avsluta förhöret genom att fråga dig B, om du kan godkänna det på det sättet, som jag har hållit detta förhör med dig?

B: Ja.

FL: Då är klockan 14.58 och vi avslutar förhöret. Rättelse 13.58.

Kvinna filmade Saab:s skyddsobjekt i Linköping

En 33-årig kvinna anmäldes vid middagstid i går av skyddsvakter efter att ha stått och filmat/fotograferat utanför Saab:s skyddsobjekt i Linköping. Polis kom till plats en halvtimme senare och tog hennes telefon i beslag.

Under fredagseftermiddagen hade polis hållit förhör med kvinnan och skyddsvakten samt plockat fram de aktuella bilderna.  Enligt anmälan ska hon ha fotograferat samt filmat JAS 39 Gripen som flugit ovanför skyddsobjektet.

 

Rockfotograf fick lämna MittMedia efter att ha kommenterat dansare

Rockfotografen Peder Andersson befinner sig i U.S.A. när jag ringer upp honom under söndagen. Klockan är strax efter åtta på morgonen, lokal tid, och han har precis vaknat. Titeln rockfotograf har han efter att ha fotograferat större artister så som Kiss, Frank Zappa, David Bowie och Pink Floyd. Men det är inte därför jag ringt och väckt honom. Jag är på jakt efter en annan historia.

Peder Andersson var den 29 september av Gefle Dagblad utsänd för att bevaka och fotografera sångerskan Jenny Wilson och hennes framträdande med dansgruppen Exorsisters. Vid ett tillfälle när dansgruppen vänt sig mot fotografen ska han ha kommenterat deras dans.

Samtal från nöjesredaktören

Peder Andersson berättar för mig att han i oktober i år var i full färd med att fotografera barn på ett gymnasium i Karlstad när telefonen ringde. Det var Nils Palmeby, nöjesredaktör hos Gefle Dagblad och den tidning som brukar stå för halva Anderssons inkomst. Gefle Dagblad ingår i MittMedia som har ett 30-tal redaktioner. Han frågade om Andersson kunde prata och jo, han kunde avvara fem tio minuter.

Peder Andersson berättar för mig att han frågade Nils Palmeby om det gällde helgens jobb?
Jo, dels det, ska Palmeby ha sagt. Vidare frågades Peder Andersson om namnet Jenny Wilson sade honom någonting vilket det inte gjorde mer än att han fotograferat henne under lördagskvällen.

Nils Palmeby skulle ha fått ett mejl, ett slags statement, där tio skrivit under. Och så läste han upp att det var olämpligt att Gefle Dagblads fotograf objektifierat fyra dansare.

Jag sade till Nils:
Nu blir jag otroligt rädd och skräckslagen. Det första jag tänker är drev. Fyra tjejer som blivit tio. Det betyder att man skrivit under på en hörsägen. Skriv ett mejl fort för att att släcka elden. Om någon blivit ledsen är jag den förste i kön att be om ursäkt.

Enligt Peder Andersson skulle Nils Palmeby göra det. En vecka gick och ingen ursäkt skrevs. Andra veckan blev Nils Palmeby sjuk och inte heller då framfördes någon ursäkt å Peder Anderssons vägnar.

Jag frågar Peder Andersson vad han sagt för att ha blivit anklagad att objektifiera de fyra dansarna?

Det är inte svårt att se att ni är dansare när ni rör er till musiken för att ni är så bekväma i kroppen.

Peder Andersson har inte fått se mejlet utan enbart hört talas om det. Den 23 oktober ringde chefredaktören Anders Ingvarsson och enligt Peder Andersson sade denne att allt samarbete avslutats efter händelsen och p.g.a. att händelsen spreds på sociala medier. Han frågade vad Peder Andersson var inplanerad på. Hela november och hela december, svarade Andersson.

Uppsägningstiden var fyra månader och för att kompensera Peder Anderssons förväntade inkomstbortfall ville Mittmedia utbetala en engångssumma på 40 000 kr.

Peder Andersson berättar för mig att MittMedia räknat ut ett genomsnitt och inte det som motsvarar aktuella månader. Enligt Peders uppskattning ligger det på motsvarande 16500-18000 per månad före skatt egentligen.

Jenny Wilson undertecknade brevet

Jag skickar ett mejl till Jenny Wilson för att höra mig för. Hon var trots allt en av de tio som signerat mejlet med sitt namn. Jag är är även nyfiken över vad det är som sprids i sociala medier. Peder Anderssons bilder används av Jenny Wilson, utan att han godkänt det, men ändå är det bland annat hennes underskrift som bidragit till att få honom sparkad.

Hej ”Kameratrollet”

Jag spelade på konserthuset. La sedan upp några bilder tagna av denne fotograf, eftersom jag alltid försöker ha bilder från varje spelning. fick sedan höra om det som hänt först någon dag efter. Var själv ej på plats men tror på tjejernas utsaga och undertecknade därför brevet. Har inte sett några hashtaggar eller hört något mer. 
 
Jenny
 

Inga kommentarer från MittMedia

Jag mejlar även chefredaktör Anders Ingvarsson för en kommentar:

-Hej,

Givetvis diskuterar jag inte enskilda personalärenden med externa.

Både Peder och jag vet vad detta handlar om.

Det räcker så.

Som skäl för uppsägning har Ingvarsson till Peder Andersson skrivit besparingsskäl och ”några händelser” det talats om via telefon. Peder Andersson ersattes direkt av en annan extern fotograf.

Förbundsjuristen Olle Wilöf på Journalistförbundet som äger Peder Anderssons ärende har fått ett mejl där det hänvisats till ”värdegrunden”.

MittMedia har tidigare uppmärksammats i tidningen Journalisten för hur ledningen försökt göra sig av med personal. För Peder Anderssons del har han tidigare satts i blockad hos tidningen efter att ha frågat om ett i hans tycke ohemult upphovsrättsavtal mellan fotografer och arbetsgivare.

 

Drönarfotograf på Hasslö mordhotad

I Blekinge på ön Hasslö blev en mäklare på fotouppdrag med sin drönare mordhotad under söndagskvällen och detta redan innan han börjat flyga med drönaren. En bilförare ska ha vevat ned rutan och hotat att med ett hagelgevär skjuta mäklaren om han inte omedelbart lämnade platsen. Den misstänkta gärningsmannen beskrivs som en svensk man i 45-50 årsåldern. Utöver mannens signalement överlämnades även uppgift om mannens registreringsnummer.

I går, tisdagen den 9 oktober, skrev drönarpiloten av sig inne på en lokal Facebookgrupp. Kommentaren försvann senare under kvällen:

”Till mannen i röd Audi, kombi som stannade igår;
– Det är inte okej att stanna bilen och HOTA att SKJUTA både mig och drönaren om jag inte försvinner från ön. Jag var på ön i mitt arbete. Du äger inte ön! För övrigt så gjorde jag inget olagligt.
Jag har idag gjort en polisanmälan om olaga hot! Även min arbetsgivare är underrättad.

Mycket trist bemötande av dig?”

MatGeek har en lättare genomgång om vad som gäller för att flyga drönare:

Förman smygfilmade VD:ns dotter i duschen

Detta är delar av de förhör som hölls i samband med att en man smygfilmat en ung arbetskollega i dusch. Andra förhör som inte har med brottsrubriceringen kränkande fotografering har inte publicerats här då dessa inte rör fotografering som denna sida är inriktad mot. Mannen erkände och dömdes för kränkande fotografering. Han dömdes av tingsrätten den 21 december 2018 till villkorlig dom och dömdes till att betala målsägaren 10 000 kr, brottsofferfonden 800 kr och delar av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet på 20 000 kr.

Nedan är utdrag från aktbilaga 8 Helsingborgs tingsrätt B 3194-18:

BROTTET
Den misstänkte har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande genom att filma målsäganden med dold kamera då hon klädde av sig för att duscha på sin arbetsplats. Målsäganden känner sig allvarligt kränkt av händelsen.

OMSTÄNDIGHETER
I samband med att målsäganden duschade på sin arbetsplats upptäckte hon att den misstänkte hade placerat en mindre kamera i hennes omklädningsrum. Kameran var riktad mot duschen och filmade målsäganden då hon steg ur duschen.

När målsäganden konfronterade den misstänkte erkände denne att det var hans kamera och han hade gjort det för att han gillade henne.

Polisens beskrivning av filmerna

Målsäganden har lämnat in till polis den kamera med minneskort som användes av den misstänkte vid tillfället.
BG30679.1-2

Tre filmsekvenser finns på minneskortet.
2015-08-11 kl. 15.58 1555540.mov visar film från omklädningsrum och dusch. Målsäganden syns på filmen, under avklädning och dusch. Ca 3 minuter lång.

2015-08-11 kl. 16.14 1613560.mov visar en kort sekvens från ett kontor där den misstänkte syns i bild. Den misstänkte frågar om han ska koppla kamera till sin dator. 9 sekunder.

2015-08-11 kl. 16.21 1614090.mov visar direkt fortsättning på förra filmsekvensen, sedan är förmodligen kameran i en väska, filmar en promenad från kontor till bil och sedan en bilfärd. Ca 7.30 minuter lång. På denna film uppger den misstänkte att han filmat målsägande för att han gillar henne.
Filmerna ligger på cd och ingår i ärendet.

Förhör med KS 2018-03-22

KS arbetar i Höganäs. Hon är enda kvinna inom företaget. AB är hennes närmaste chef och de arbetar inom samma avdelning.

OMSTÄNDIGHETER
KS uppgav att efter arbetstidens slut begav hon sig till sitt omklädningsrum för att byta om och duscha. Hon klädde av sig och begav sig in i duschen. Då hon kom ut från duschen kände hon sig iakttagen. Hon såg att det fanns något under en pall som fanns i rummet. På golvet stod en mindre kamera i en ställning och riktad mot duschen.

Hon tog upp kameran och klädde på sig och gick ut till AB som bytte om strax utanför hennes omklädningsrum. Hon konfronterade honom och frågade vad han sysslade med. AB erkände att det var hans kamera och sade till henne att hon kunde behålla kameran och bad henne följa med upp på hans kontor så att hon kunde få en sladd till kameran. Med denna kunde hon sedan se vad som spelats in.

På inspelat material kunde ses hur KS klär av sig för att gå in i duschen. Efter duschen ses KS komma ut ur duschen .

På kontoret frågade hon på nytt varför han filmat henne. På detta sade han att han gillade henne och ville filma henne. Under tiden så startade KS kameran och spelade in samtalet som hölls. Under färd hem från arbetsplatsen fortsatte inspelningen av AB:s erkännande.

KS kände sig illa berörd av händelsen men försökte att fortsätta att arbeta inom företaget. Vid flera tillfällen har AB i samband med omklädning ställt sig framför henne naken. Han har även vid flera tillfällen gjort sexuella anspelningar mot KS.

KS har efter händelsen mått mycket dåligt och har sömnproblem. Hon går även till en psykolog. KS är sjukskriven av händelsen.

Förhör med KS 2018-04-09

Med vid förhöret är KS:s mamma, som stödperson.

KS ombeds att berätta om allt som kan vara relevant med anledning av hennes anmälan 2018-03-22.

KS hade ett tidigare jobb som hon funderade på att säga upp sig ifrån.
Hon blev då erbjuden att jobba i sin pappas företag. Hennes pappa B är vd och huvudägare i företaget i Höganäs. Delägare i företaget och verkstadschef är AB.

I företaget jobbar också KS:s syster AS:s sambo A.
KS uppger att hennes syster vet om att KS gjort polisanmälan. Pappan känner inte till det.

Den 1 juni 2015 började KS att jobba hos företaget i Höganäs.
AB arbetar inte fysiskt i verksamheten utan på kontoret, enligt KS.
Det hände då och då att KS åkte med AB i dennes bil till Helsingborg.
De båda bor i Helsingborg. Normalt åkte KS med sin pappa eller med buss, men ibland då pappan jobbade över eller var upptagen på annat håll, så hände det att KS åkte med AB.

Kränkande fotografering och sexuellt ofredande.
Den 11 augusti 2015 så skulle KS åka med AB, in till Helsingborg efter jobb.

KS minns att AB den dagen var ute i verkstaden och bockade plåt, vilket han inte brukar göra. Efteråt förstod hon varför han gjort så. Han bockade till den plåt som han en stund senare använde till en kamera för att filma henne.

AB bad henne gå att byta om för att hinna iväg i tid till att åka.

KS gick till det lilla omklädningsrummet för kvinnor. Utrymmet inrättades innanför gymmet, med omklädningsrum och där innanför dusch, då en kvinna tidigare blivit fast anställd. Nu var KS den enda kvinnan på företaget.
Det går att låsa dörren från insidan.
Hon klädde av sig, tog sin handduk och duschade. Då hon kom ut från duschen så fick hon en konstig känsla av att vara iakttagen. Hon fick en känsla av att något var fel. Hon lutade sig bakåt och såg att något satt under bänken. Hon tog tag i det och såg att det var en rund plåt med en bockad plåt vari det satt en kamera. Hon lyfte det upp och satte det ovanpå bänken.

Kameran hade varit vinklad mot den plats där hon bytt om och mot duschen.
Hon var inte bekant med den sortens kamera. Hon tog direkt ett foto och skickade till sin syster som är tekniskt kunnig. Hon berättar att hon står väldigt nära sin syster och därför berättade hon genast för sin syster. När hon förstått vad det var så gick hon direkt ut till gymmet utanför där AB  av någon
anledning bytte om. Hon gick direkt och hade endast en handduk om sig.

Hon konfronterar AB med vad hon hittat. Han verkar tagen på bar gärning.
Hon minns inte exakt i dag vad han svarade henne. Hon ställde frågan om han filmat, om det var sparat på kameran och om det laddats ner även på annan plats.

AB svarade att filmen låg på kameran. Han sade att han hade sladden på kontoret och att hon kunde få ta allt.

KS gick tillbaka och klädde på sig. Sedan gick hon till AB:s kontor. Han erbjöd sig att visa vad som fanns på filmen. På sin dator. Hon ville inte detta. Hon vill ha alla delar och själv kolla senare.

Hon minns inte vad som sades eller i vilken ordning.

Det blir så att hon åker med honom i hans bil, till Helsingborg. Där i bilen konfronterar hon honom flera gånger angående kameran. Hon frågar varför han filmat henne.
Han svarar att han gjorde det för att han gillar henne.
Hon säger att så gör man inte mot något man gillar. ”Spelar man in den man gillar” säger hon.
Han säger, ”snälla, säg inget till B, vd:n”. ”Det kommer att skada företaget”.
Att hon bör tänka på sin familj och på företaget.
Hon frågar om han laddat ner filmen någon annanstans. Han visar henne sin mobil och att det inte finns något där.
Hon blir inte helt övertygad för hon är inte så insatt i den tekniken.
Sedan slutar den arbetsdagen där, i bilen genom att hon konfronterar honom.

Nästa dag arbetar hon inte. Hon hade sedan tidigare tagit ledigt den dagen, av annan anledning.

AB blir orolig och försöker påverka henne att inte berätta något.
Hon minns inte i dag hur och i vilken ordning.
Men AB försökte påverka henne direkt och indirekt via svågern som också jobbar där.
KS:s syster AS är sambo med A som jobbar på företaget och som är kompis med AB.
AB sade/ skrev på sms att KS inte fick göra polisanmälan. ”Att hon skulle tänka sig för, tänka på ditten och datten” Att hon inte skulle tänka på sig själv utan på hennes familj och på företaget.
AB säger också att han mår jättedåligt.

AB sade en eller två gånger att han skulle söka psykologhjälp. Han sade förmodligen så för att KS inte skulle anmäla händelsen.

KS pratar med sin syster AS och säger att hon vill anmäla händelsen samt att hon vill pratat med sin mamma om det.

AS säger då att KS inte ska belasta deras mamma med detta.
P, en annan på företaget sa: ”Vem skulle tro dig?”. ”Tänk på företaget”.
KS kände då att hon inte hade något stöd från någon.

Hennes mamma och pappa hade hon inte pratat med. Hon tänkte inte gör det då, när andras mening var: tänk på familjen, tänk på företaget.

Tiden efter händelsen med filmen så höll AB en låg profil. KS uppskattar denna tid till 6-9 månader. Alltså från 11 augusti 2015-februari –april 2016 så var det ganska lugnt.

Sexuellt ofredande.
Efter en tid så blev förmannen, AB, värre i sitt beteende igen. Efter hans skilsmässa från hustrun.
Först intalade KS sig att han var som han var. Att det var dumma skämt från AB sida.
Sedan tänkte KS: ”men kanske ända inte”, när det gällde att det var skämt. Hon ansåg att det gått över till sjukt beteende.
Det är svårt att sätta tid på händelserna. Det var vardagsmat. KS säger att AB:s dåliga skämt blev än sämre efter hans skilsmässa. Han och hans fru skiljde sig.

Några exempel:
När KS tillfrågade sin förman om jobbfrågor så kunde han säga: ”ge mig en puss”, ”sätt dig i mitt knä”.

KS svarade honom med: Det är inte skoj.
Detta beteende visade AB mot KS under 2016 och 2017. Det ökade stegvis under hösten 2016 då en kollega gick ner på deltid.

Hur ofta har du fått de aktuella kommentarerna?
Svar: känns som hela tiden. 1-2 gånger i veckan. Ingen vecka har gått utan den typen av kommentarer.
AB har sitt kontor intill den del av verkstaden som betecknas som pack och logistikdelen. Den del av verkstaden där KS ofta befinner sig.

Vid något tillfälle då hon gick ner genom verkstaden för att gå genom gymmet till sitt omklädningsrum så kom han ut där helt naken. ”Men hur kan jag bevisa det”, säger KS.

När i tid är detta? Har det hänt mer än en gång?
Svar: Det har hänt flera gånger, fler gånger än som ryms på en hand. Mellan 5-10 gånger under perioden hösten 2017 och januari 2018. AB går naken runt för att komma till sin dusch. Hon har vid varje tillfälle upplevt det som att tidpunkten är vald och timad för att han ska möta henne. Han kommer precis i tid för att möta henne där.

Till detta finns inget vittne. AB ser alltid till att ingen annan ser eller hör.
I maj 2017 så gjordes det svetsprov. De andras prover synades och godkändes.
AB tittade inte ens på KS:s. Det gick 9 månader. De andra fick ligga på för att hennes prover skulle godkännas. När hennes prov var gjort så trodde hon att det bara skulle rulla på.
De andra hade varit imponerade av hennes kunskap. Men inget hände. I januari eller februari 2018 blev hennes svetsprov godkänt.

Finns det några vittnen, någon som sett eller hört vad AB sagt eller gjort mot dig?
Svar: I verksamheten finns en kille som går där på s k daglig verksamhet. Han heter T.
T har påverkats av AB. AB har sagt osanna saker om KS.
T har till KS sagt konstiga saker. T.ex. har T frågat KS; ”Du är väl ingen tjallare?” samt ”Gillar du långhåriga män?”. AB är den enda på företaget som har långt hår. Hon tror dock inte att T bör tillfrågas om detta.

AB har barn i samma ålder som KS. AB skulle kunna vara hennes pappa.
Senare ändrades tonen mot henne. Han kallade henne för ”hjärtat”, ”lilla hjärtat”, ”älskling” samt ”kom till pappas knä”.
Vid ett tillfälle stod KS och TS med var sin parallell order. De jobbade utan hörselskydd. De två brukar inte jobba ihop.

AB kom då och kallade KS för ”hjärtat”.
KS svarade kort att hon inte var hans hjärta.
TS kommenterade detta sedan och ställde fråga. Så TS är ett vittne. Detta hände för ett par månader sedan. I februari – mars. Detta är väldigt tydligt för mig, säger KS.

En tidigare anställd kan eventuellt också vara ett vittne. En AK kommenterade något som AB sade till KS. AK sade till AB: Borde du inte stöta på andra än KS/stöta på någon i din egen ålder.
Det fanns en tid en vikarie eller timanställd som hette M. M hade också problem med AB. M var där en tid och städade.

KS syster AS är mycket datakunnig. AS har hjälpt till ibland. AB hade en otrevlig attityd även mot AS. I oktober – november 2017 så började KS få konstiga utslag. Fysiska symptom som utslag, infektioner och magproblem. Hon var yr och matt.
Hon sökte läkare men det hittades ingen kroppsligt fel på henne. Efter samtal så kom hon till en psykolog. Psykologen rådde henne att göra en polisanmälan.
Vid den tidpunkten blev hon också sjukskriven.

Hon har inte kunnat glömma eller komma över att AB filmade henne. Det var planerat från hans sida. Ingen impulsgrej utan planerat. Han hade stått bredvid henne och bockat plåten som han sedan satte fast kameran i. Han brukade aldrig vara på golvet. ”Han är verkstadschef och har en maktposition”.

Hon var på läkarbesök den 27/2 2018 och tog prover. Hon jobbade därefter i mån av ork. Men det blev ohållbart. Hon skickade ofta sms till sin pappa att hon ”inte kom till jobb i dag”.

Nu är hon heltidssjukskriven från 12/3 och fram till 30/4.

Har du haft filmen sedan 11/8 2015 ? Har du tittat på filmen?
Svar: jag tittade på filmen samma dag tillsammans med min syster.
Sedan lade jag kamera och sladd i en plastpåse. Minneskortet lade jag i en snusdosa och i påsen. Jag tittade på filmen en gång till, i mars innan jag gjorde anmälan. Sedan skickade jag sms till mamma om hon ville följa med mig till polisen.

KS berättade om händelsen för sin mamma strax innan jul 2017. De åkte då bil tillsammans och KS berättade.
På filmen finns eller hörs tre sekvenser. En från omklädningsrum och dusch. En från kontoret där kameran fortfarande går trots att AB sagt att den var avstängd. Sista är från bilen och deras samtal där hon konfronterar AB med vad han gjort.

KS är sjukskriven och vet inte när hon kan återgå i arbete. Anledning till hennes fysiska och psykiska mående är kopplat till hennes förmans beteende.
Hon har inte ännu berättat om händelsen för sin pappa som är företagets vd samt delägare tillsammans med förmannen AB.

Förhör systern AS 2018-04-19

AS rings upp och tillfrågas om vad hon känner till om hennes systers anmälan. Hon säger att hon känner till den.

Jag förmodar att det specifikt handlar om filmen”, säger AS. För tre år sedan.
Jag tror det var samma dag eller i alla fall väldigt tätt inpå händelsen som jag fick veta det.
KS kontaktade mig direkt och vi träffades. KS berättade att hon varit på jobbet och stämplat ut. AS har också jobbar där och vet att man stämplar ut inne på förmannen AB:s kontor.
AB hade verkat exalterad då KS var där inne och stämplade ut. Sedan hade hon gått ner till omklädningsrummet för att byta om och duscha. När hon kommit ut från duschen så hade hon sett kameran. Hon klädde på sig och gick direkt till förmannen och konfronterade honom med kameran. Hon förstod direkt att den placerats där av AB.

KS var väldigt upprörd då hon berättade för AS. KS ville titta på vad som fanns på filmen. Även om systrarna är väldigt tighta så ville KS ensam titta på filmen.
AS såg en liten sekvens där KS går mot duschen med en handduk om sig.
Resten tittade KS själv på. KS fick hjälp att koppla kameran till AS:s dator och satte sig sedan i AS:s sovrum och tittade på filmen.

KS var väldigt skärrad. Hon visste inte hur hon skulle hantera det. Hon mådde så dåligt.

KS har sedan mått dåligt av detta. AS skulle vilja säga att systern fortfarande mår mycket dåligt av det och är därför nu sjukskriven.
AS säger att han, förmannen AB gick så långt över gränsen som man kan, genom att göra detta. Det är inte ok att göra något sådant. Och jag tror helt på vad KS berättat. Jag har själv drabbats, säger AS.
Karlen är en snuskgubbe personifierad.
AS jobbade på företaget från den 27/2 2016 till juni 2016. AB kom med gliringar och närmanden hela tiden. AS delade kontor med förmannen AB.
Han kunde säga; din vackra syster, den lilla snärtan. AS tyckte han var så äcklig.

Vid ett tillfälle i februari så fick AS näsblod. Hon berättar att hon ofta får näsblod och det har hon fått sedan hon var liten.
Hon gick då ner för att lägga sig på en brits i gymmet intill omklädningsrum. För att det skulle sluta blöda. AB kom efter henne och hittade henne. Han gick fram till henne och ställde sig intill britsen så att hennes ansikte kom i samma höjd som hans kön. Han drog då halvt ner sina byxor och visade roten.
Han skrattade och sade; ”här har du något att smaka på” och ”detta kanske hjälper dig”.
Hon reagerade våldsamt, reste sig och sprang därifrån. Så äckligt.
Vid ett tillfälle så gick han bakom henne, AS, i den branta metalltrappan upp från gymmet.
Han petade då henne med fingret i underlivet. Givetvis utanpå byxor men i all fall. Han tryckte sitt finger mot hennes underliv.
AS säger att hon därför inte blev förvånad när KS berättade. Det är hans karaktär. Han är också förman och utnyttjar detta. Hon tror inte att han skulle dra sig för att våldta någon.

Vet du om han gjort sexuella närmande eller ofredande mot fler?
Svar: Nu är det så att det är mest män som jobbar på firman. AB väljer unga vackra töser. På firman har funnits C och AK men dessa är i 40-50 års åldern.
Det finns en städerska där i 30 års-åldern men AS vet inte om han gjort några närmanden mot denna. ”Det ska vara rätt åldersgrupp för AB”.

Det är vardag att AB gett AS och KS gliringar.
AB har sagt; ”du hade sett vackrare ut naken”.
När systrarna bytt om från arbetskläder till civila kläder som byxor och linne så kunde han säga: ”det finns saker man skulle vilja göra med er”.

Han är en okontrollerad kåtbock med ett sinne som ett barn”, säger AS. Han har skrutit med att han var otrogen under den tid han var gift.

Är det en sida som AB har visat för din pappa också?
Svar: O nej, då är han en liten hund och väldigt skötsam.
Pappa känner AB som en spexig karaktär, en latmask, oseriös, en slashas. Nej pappa har aldrig sett den andra sidan.
Jag är stolt över min syster som vågade ta kameran direkt av AB. Det är tåga i henne. Att hon inte lät honom slänga filmen.

Pratade KS med dig om att göra en polisanmälan?
Svar: Ja, det gjorde vi. Han är förman på hennes jobb och de var rädda för att det inte skulle bli något av anmälan. Man har ju hört om våldtäkter läggs ner. Hur skulle det bli om de gjorde anmälan och det inte ledde någonstans?
KS var jätteosäker och det var jag också”.
Och jag som storasyster kunde inte hjälpa henne! Det var inte ok det han gjort. Det är hennes kropp och hon äger den. Hon hade inte godkänt att bli filmad.

Har det någon betydelse att er pappa är delägare i firman. Har det en betydelse för att ni inte gjorde anmälan?
Svar: Absolut, vi ville inte att det skulle drabba honom. Ifall det nu inte ledde vidare. Det hade betydelse, det skulle kunna riva upp hela företaget.
Pappa känner inte till händelsen. KS har sagt att hon nu vid lämpligt tillfälle ska berätta om det. Det är ingen rolig grej. Det är extra svårt.
Och det tillhörde vardagen. AB sade dagligen ord som ”runka av”, ”ta i hålet”. ”Allt som kom från hans mun var snusk”.

Diskuterade KS med dig om ifall hon skulle berätta det för er mamma?
Svar: förmodligen sa jag då att mamma då skulle berätta för pappa. Hon skulle inte kunna vara tyst. Mamma och pappa har varit tillsammans sedan de var 16 år.

Hur mycket såg du av filmen som KS hade?
Svar; jag såg en sekvens där KS går med handduken om sig, in i duschen. Jag har sett min syster naken ofta men detta ville hon inte visa för mig. Hon gick in och såg på filmen för sig själv.
Men jag har sett filmen, alltså kameran och minneskortet, det var troligen samma dag som den spelades in.
När KS tittade på filmen och alldeles efteråt, så var hon väldigt upprörd, i chocktillstånd. Det var hemskt.

AS säger att uppgifterna om henne själv gärna får vara med men hon gör ingen anmälan för egen del.

Förhör PH 2018-08-13

B, ägare till företaget i Höganäs och far till målsägande KS och AS, har önskat att PH ska höras i ärendet.

PH uppger att han arbetat på företaget sedan han var 18 år. Sedan 1979.
Företaget bytte ägare och B och AB kom in som ägare och delägare.
PH uppger att han inte känner till något om vad andra drabbats av. Han vet ju genom vad som berättats på arbetsplatsen att B:s dotter anmält AB. Det fanns också en städerska som slutade oväntat. När städerskan gick ner och städade i källaren så hittade ofta AB anledning att gå dit ner. Men han vill inte spekulera.

Han vill berätta om tre händelser som han med säkerhet vet har hänt eftersom han själv är inblandad i dem.

Ofredande mot J.
Hans dotter J är sin fars dotter. Hon jobbade med honom flera somrar och lov. Det var under en period de hade jättemycket att göra. En höstkväll för 8-9 år sedan så var de som ville från företaget ute och åt på en restaurang i Höganäs. PH var med och hans dotter J var också med.

PH minns att det var en höstkväll för en av de närvarande glömde sina handskar. AB var med och skulle gå till bussen men sade sig inte hitta till bussen. J erbjöd sig att visa vägen. Ganska omgående kom J tillbaka med orden ”det här vill jag inte vara med om” eller ”det här ställer jag inte upp på”. J var upprörd. AB har förmodligen tafsat på J. PH ville inte fråga och dottern berättade inte ingående vad som hänt.
PH såg väl det som en engångshändelse och tänkta att det var en ung tjej och att AB druckit.

Ofredande mot AH
Nästa händelse ligger 5-6 år tillbaka i tiden.
AB lämnade arbetsplatsen på arbetstid och åkte hem till PH:s fru.
PH blev uppringd av sin fru AH. AH berättade att AB varit hemma hos henne.
AB hade dragit ner sina byxor och velat älska med AH. AH hade skickat iväg AB.

När AB kommer tillbaka till arbetsplatsen så har AH redan berättat på PH vad som hänt. AB säger helt fräckt att han varit hemma hos PH:s fru.
PH säger då: ”hon ville väl inte det så du fick väl köra igen”.

PH var upprörd. Men han vågade inte säga något. AB var delägare och det hade nog slutat med att PH hade blivit uppsagd. PH svalde och höll tyst.
PH säger att AB ju träffat på PH:s fru AH då hon varit på arbetsplatsen och hälsat på PH. AB visste vem hon var.

Det är jättejobbigt, säger PH. Han ligger ofta vaken om nätterna och tittar i taket. Han kan inte sova utan ligger och tänker på det som hänt.

Ofredande mot PH
Efter ovan händelse, kanske 4-5 år sedan så hände en händelse till. AB fotograferade PH i duschen och skickade nakenfotot till AH.
PH märkte inte att AB tog foto.

När han kom hem så visade hans fru AH att AB skickat ett nakenfoto med en kommentar som PH inte minns i dag. Det var något nedsättande om PH.
Fotot visade PH naken, framifrån där han höll på att tvätta ansiktet i duschen. AH skrev ut det på skrivare för att få med att avsändaren var AB.
AH sa: ”är det ett skämt eller fick han lov att göra så?”. PH minns att de visade fotot för dåvarande grannarna K och F. F kommenterade det med: ”vad är det för en arbetsplats du har?”

PH säger att han inte förstått innebörden i AB agerande. Vad får AB ut av detta? Nu när B:s dotter gjorde anmälan och allt kom till B:s kännedom, så har allt rivits upp på nytt. PH mår på nytt dåligt. AB är inte kvar på företaget men har fått jobb i närheten. Det känns inte bra.

Hur var jargongen på jobbet tidigare?
PH säger att AB hade svårt med den sociala biten. Om ett arbete skulle göras så kom AB fram till PH och slängde ritningen nonchalant på bordet. Aldrig att AB lade ner ritningen och stannade och förklarade vad som förväntades av PH.
AB var märklig i sitt sätt. Men han var en mycket bra chef och en duktig yrkesman. Men jag funderar ofta vad jag gjort honom eftersom han gjort så mot min dotter och min fru. Och då indirekt även mot mig. PH ligger ofta vaken om nätterna och funderar. Han säger att han inte alls mår bra.

PH har diskuterat detta med sin fru och de har valt att lägga det bakom sig. Nu ska de snart gå i pension och ha det bra. Dottern J har nyligen fått barn och de gläds åt sitt barnbarn.

Förhör AB 2018-06-12

AB informerad om fuk 12.

1. Av delges misstanke om kränkande fotografering 2015-08-11, Höganäs, genom att placera en kamera och filma målsäganden KS i omklädningsrum och dusch.
AB delges misstanke om sexuellt ofredande, samma tid och händelse genom att KS upptäckte att hon filmades och fick vetskap om detta direkt.

AB erkänner kränkande fotografering och sexuellt ofredande enligt ovan.

2. AB delges sexuellt ofredande genom att uttala kränkande ord med sexuell innebörd riktat mot målsägande KS. På arbetsplatsen i Höganäs.
Flera gånger per vecka, under perioden 2016-04-01—201803-09

AB förnekar brott.

3. AB delges misstanke om sexuellt ofredande genom att visa sig naken 5-10 gånger för målsägande KS, på arbetsplatsen i Höganäs under perioden
2017-09-01—2018-01-30.

AB förnekar brott.

1. Kränkande fotografering och sexuellt ofredande.
AB tillfrågas om detta.Han säger att han inte har mycket att säga. Han försökte filma KS. Han har ingen förklaring till varför han gjorde detta. Han skäms över sin handling och säger; ”det är inte jag överhuvudtaget”.
Han satte upp kameran strax innan. Han har ingen förklaring till varför.
Han satte kameran på en hylla på bänken i damernas omklädningsrum.
Han tänkte inte på hur den placerades. Han menar att utrymmet där är så litet så kameraögat täckte allt. Hela rummet kom med. Hur man än hade lagt den så hade hela rummet kommit med.

Han startade kameran genom att trycka på en fjärrkontroll. Han minns inte var han befann sig men han startade kameran utanför omklädningsrummet.
Det som filmades hamnade på kamerans kort. Han har ingen koppling till någon skärm eller dator utanför omklädningsrummet.
Han säger att det inte finns någon kopia av filmen.
Han har inte själv sett filmen.
Kameran upptäcktes av KS och hon kom genast och konfronterade honom med den.
KS tog tag i hans mobiltelefon för att kolla om där fanns något inspelat.

AB får ta del av uppgiften om att det finns 3 filmsekvenser på minneskortet i kameran. En från omklädningsrum och dusch, en från ett kontor och en från en bilfärd.
Han säger att han nu minns att KS kom in till honom på kontoret med kameran och ville se via datorn vad som fanns på filmen. Men hon ångrade sig nog sedan. Han minns inte riktigt hur det var. Eller ville hon veta hur man kopplade kameran för att själv kunna titta på filmen sedan.

Hon åkte sedan hem med AB senare den dagen. AB berättar att KS åkte till och från jobbet med honom. Under det sista året hon jobbade på plåtslagaren så åkte hon nästan till 100% med AB.
Hon åkte först med sin pappa. Det gick nog inte så bra, de kom nog inte så bra överens tillsammans. Så hon började att åka med AB. Samtliga bodde och bor i Helsingborg.

Det finns en uppgift om att du har försökt påverka KS till att inte anmäla händelsen med kameran?
Svar: jag bönade och bad att KS inte skulle berätta eller anmäla.
Jag har inte på något sätt hotat henne. Bara sagt att det skulle skada alla, henne själv, företaget och AB.
AB berättar att hans fru just då hade lämnat honom. Han har 4 barn med henne. Han försökte vid det tillfället att lappa ihop förhållandet.

Han bad KS att försöka lägga händelsen bakom sig.
Detta pågick länge. När KS blev irriterad så sade hon; ”jag ska anmäla dig”.
AB berättar vidare att under våren 2017 så övningskörde han med KS. Varje dag, alla fall hem från jobbet. Det blev lite extra rundor för KS ville inte köra samma väg varje dag. Ibland ville hon stanna och handla något.
I de fall som AB behövde köra från Höganäs vid 14-tiden för att uträtta tjänsteärenden, t ex i Bjuv, så slutade KS tidigare och åkte med.
Han kände att hon hade makt över honom. I alla fall efter det att han filmat henne. Men det hade också många trevliga och lättsamma stunder i bilen och ute på tjänsteuppdrag.

Hur beskriver du ert förhållande, ditt och KS:s?
Svar: Hon är mycket bestämd i sina åsikter. Hon utmanade honom. Om han bad henne utföra en arbetsuppgift så kunde hon svara; det kan du göra själv!
Hon hade hållhake, makt att gå emot honom. AB uttrycker det; han var i hennes våld. ”Hon var inte en lätt människa”.
AB erkänner kränkande fotografering, erkänner sexuellt ofredande.

2. AB tillfrågas om brottsrubriceringen sexuellt ofredande genom att uttala kränkande ord med sexuell innebörd riktat mot målsägande KS.
AB säger att han nekar fullständigt till detta.
Om jag sagt det så är det fullständigt trams. Han kan mycket väl ha sagt så till alla, till killar också. Men han har aldrig sagt så för att kränka eller ofreda någon. Hon, KS var väldigt tydlig var hon stod gentemot honom. Han var i underläge gentemot henne. Alltså efter händelsen med kameran. Han var rädd att hon skulle anmäla honom.
Det var hon, KS som styrde honom och han kunde inget göra.

Som exempel så åkte KS med honom från Helsingborg till jobbet i Höganäs. Han behövde hämta henne 06.15 för att hinna i tid till 07.00. Han stod utanför och väntade och hon kom aldrig förrän 06.30. De riskerade att komma för sent varje dag. De gånger han körde ensam så kom han till jobbet 20 minuter tidigare.

Det finns uppgifter om att du kallat KS för Lilla hjärtat, mitt hjärta, sagt kom här och sitt i mitt knä mm. Vad säger du om det?
Svar: ja jag kan ha sagt det. Det säger jag till alla. Även killar på jobbet.
Det var ett fjantigt dagisprat. Dessa ord har sagts av AB på arbetsplatsen.
Det var en jargong som användes då det fanns flera personer i rummet. Uttalade i en arbetssituation. AB säger att han sagt så, använt sådana ord för att höja stämningen.

KS menar att du oftast sagt orden, riktade till henne, då ni två varit ensamma!
Svar: nej aldrig. Aldrig då de två varit ensamma.
Lilla hjärtat, säger han till alla, mest till killar. Det är absolut inget personligt.
AB förnekar brott.

3. AB tillfrågas om brottsrubriceringen sexuellt ofredande genom att han ska ha visat sig naken för KS på arbetsplatsen.

Ja, säger han. Ja, hon har sett mig naken flera gånger och jag har sett henne naken flera gånger. Han ger exempel på detta. Hennes dusch har strulat ofta. Vid ett par tillfällen har hon då gått in i herrarnas duschutrymme och gått in i duschen där då AB varit inne i en annan dusch i samma rum. Och vid flera tillfällen har AB stått i sin dusch då KS kommit in med handduk om sig och sköljt av sina fötter i duschen intill.
AB menar att han inte duschar varje arbetsdag. Men när han gör så så byter han om i gymmet, tar en handduk om sig och går genom korridoren bort till herrarnas dusch.

Av vilken anledning byter du om i gymmet och inte i herrarnas omklädningsrum?
Svar: när jag började på företaget för 10 år sedan så fanns det inget ledigt skåp. Därför byter jag om i gymmet. I början fanns det ingen krok, vilket sattes upp senare.Även andra, sådana som jobbar tillfälligt där, byter om där i gymmet. Menar AB.

Det finns uppgift om att KS uppfattat det som att du valt dina tillfällen att gå naken så att du skulle passera korridoren samtidigt som hon gjorde det.
Svar: Vi byter om samtidigt och åker hem samtidigt och tillsammans. Därav byter vi om samtidigt. AB vill också tillägga att KS kallat på AB då duschen inte fungerat.
KS har också kommit in till AB då han bytt om och frågat om saker.
Han säger att man kan bara se honom där han byter om, om man går helt in i gymmet. Han hänvisar till en som tidigare arbetade på kontoret, C. Även en äldre man, R, vet att KS duschat inne hos herrarna.
Han förnekar brott.
Advokaten har inga frågor.

ÖVRIGT
AB har arbetat på företaget i ca 10 år. I samband med att anmälan mot honom gjordes så blev han av med sitt arbete.

AB är villig att motta strafföreläggande om sådant skulle utfärdas för de två handlingar han erkänt.

Förhör AB 2018-09-03

AB tillfrågas om han har något att tillägga eller komplettera med till sina tidigare uppgifter.
AB säger att han inte förstår att han misstänkt för sexuellt ofredande då han filmade KS i omklädningsrummet. Han menar att det stannade på försök, han såg ju aldrig filmen.
AB vidhåller att han inte ofredat KS genom att visa sig naken för henne. Han menar att det ofta var hon som kom in till honom då han bytte om eller stod i duschen.

Enligt vittnesuppgifter från kollegor till er båda så har KS aldrig gått in till herrarnas omklädningsrum och duschat då det funnits män därinne. Har du någon kommentar till det?

Svar: AB säger att KS vid 4 tillfällen kommit in i herrarnas dusch med handduk om sig, då AB stått i duschen, för att skölja av sig fötterna. KS har vid 2 tillfällen kommit in på herrarnas dusch för att duscha då AB stått i en av duscharna. Hon har ställt sig i duschen intill.

AB vill också berätta om när KS kommit till honom då han stått och bytt om. Hans omklädningsutrymme är in i en hörna. Helt dolt utifrån. KS har kommit in och gått runt hörnet för att kunna ta kontakt med AB. Hon har kommit för att fråga om tvål, frågat när de ska åka eller frågat om hon hinner duscha innan de åker. Hon har då kommit i handduk eller kläder. Oftast påklädd, säger AB.
AB svarar på fråga att han alltid haft handduk om sig då han gått mellan den plats där han byter om och herrarnas omklädningsrum där herrarnas duschar är belägna.

AB säger att han sett KS naken vid två tillfällen och det har varit då hon duschat samtidigt som han. Och då har hon ju sett honom naken. Likadant vid de ca fyra tillfällen som hon kommit in för att skölja av fötterna. Då har hon haft handduk om sig och han har stått i duschen. KS har kommit in efter AB.
AB vill påpeka att dessa händelser inträffat då övrig personal varit kvar uppe i verksamheten. Vanligtvis så byter man om och duschar klockan 15.30-16.00.
Dessa tillfällen som AB talar om är då han måst åka iväg tidigare för att uträtta ärenden i tjänsten på vägen hem. Han har då gått ner för att byta om tidigare. Ofta frågade han KS om hon stannade kvar eller om hon valde att åka med honom. ”99 gånger av 100 så följde hon med mig” säger AB.

Det kunde ibland bli snabba ryck. Detta kunde hända flera gånger i veckan. I snitt 1-2 gånger i veckan. Han menar att det inte får blandas ihop med vanlig duschrutin i samband med att företaget stänger vid 16-tiden.
AB står kvar vid sin tidigare inställning till brott.

Hus- och båtägare upprörs över SD:s bildanvändningar

Sverigedemokraterna har i sitt valmaterial sökt på bildbyråer efter populära Sverigebilder som kan pryda SD:s lokala valaffischer. Tre personer har hört av sig till lokaltidningar för att protestera och två har till och med polisanmält händelserna.

Båtbilden

Rolf Grossmann i Trosa fick en bild på sin båt och lägenhetshuset där han bor tryckt på affisch med SD:s budskap.

”Jag är inte den som brukar reagera annars, men nu förknippas jag ju med detta. Alla i lilla Trosa vet ju vem den här lite ovanliga träbåten tillhör och min son (Nicklas) har spelat i NHL så det känns ju som att jag hängs ut nu. Det känns förstås olustigt eftersom jag inte vill förknippas med SD.”

Järnvägsstationen

Mattias Jacobsson äger järnvägsstationen i Hultsfred som nu pryder en valaffisch från SD.

”Jag har inte gett mitt godkännande till att de får använda en bild på mitt hus för att marknadsföra sig. Jag upprörs särskilt av att det är SD, säger Mattias Jacobsson, förövrigt aktiv vänsterpartist, som inte alls vill bli förknippad med deras politik.”

Smålandshuset

Enligt polisen Gunnar Ege i Västervik berättar han så här om anmälan:

”Personen säger att SD i Hultsfred har publicerat en bild på hans hus i sin valbroschyr. Det står något i stil med ’Förändring på riktigt, Sverigedemokraterna’. Han ifrågasätter varför hans hus är med på deras valbroschyr.”

SD tar anmälningarna med ro

Mattias Bäckström Johansson säger till Dagenshultsfred.se att anmälan om huset kommer läggas ned och att SD har all rätt på sin sida. Han svarar liknande i de övriga fall som det skrivits om och det med all rätt.

En bild på någons båt, hus, bil, cykel, häst eller sten åtnjuter inte något som helst skydd om det inte rör sig om upphovsrättsligt intrång, exempelvis ett arkitektritat hus och där den tagna bilden inte utgör ett nytt verk.