Kulsprutevärn 1569

Kulsprutevärn 1569 vid Hovs hallar i Skåne

Ute vid Hovs hallar, eller precis öster om, finner man kulsprutevärn 1569. Skåneleden går precis söder om och under sommaren är detta en populär plats. Solen går dessutom vid denna årstid ned ute vid havet och ger fantastiska kvällsbilder.

Skiss från Krigsarkivet.
I värninstruktionen står följande:

1. Närliggande värns nr o platser:

 • Nr 1570 800 m ostsydost
 • Nr 1568 900 m väster (12 komp Ovärn)
 • Nr 1567 1.800 m väster (12 komp)

2. Värnets uppgift:

 • Att såväl från sjö- som landsidan förhindra fi framryckning.

3. Postinstruktion:

 • Postställe: På branten 100 m sydväst värnet. Vid mörker och dimma även post vid värnet.
 • Bevakningsuppgift: Havet och all synlig terräng bevakas.
 • Sidoposteringars platser: Ostsydost 800 m. Väster 1.800 m. 12 komp.
 • Posteringschef tillkallas medelst signalsnöre.

4. Krigsutrustningsplan:

a) maskering. Rörmattor och hönsnät.

b) skenanläggning. Saknas.

c) hinder i värnlinjen och vid värnet. Taggtrådshinder.

d) växelställningar. Se detaljskiss.

e) plan för värnets självförsvar. Se detaljskiss.

f) eldplan. Flankering: Öster 600-25. Väster 600-25.

g) utrustning i värnet. Se bilaga 2.

5. Ch 29. Komp upl:

 • 200 m öster p i Elestorp

6. Ch 1. Plut upl:

 • Värn nr 1573

7. Plan för försvarets förande:

 • Eld öppnas då fi är inom området för den fasta elden.
 • Eld öppnas från växelställningarna då fi ej kan bekämpas från värnet.

8. Bestämmelser för underhållstjänst och inre tjänst:

 • Amtjänst: Am fr kompampl då omkring hälften av am förbrukats.
 • Inttjänst:
  a) Utkörd tillredd föda fr komp.
  b) Vid högre beredskap otillredd proviant för en eller flera dagar, vilken tillredes i värnet eller i huset 50 m sydost värnet.
  c) Reservlivsmedel för fyra dagar får tillgripas endast vid fullständig isolering.
 • Sjvtjänst: Samlingsplats för sjuka och sårade i boningshus omedelbart intill värn 1574. Städning och vädring av värnet, vapen, kroppens och utrustningens vård skall dagligen äga rum.

 

Pansarhinder från beredskapstidens Helsingborg

Draktänder på landborgen i Helsingborg

I flera av de större städerna inom Skånelinjen, inklusive Falsterbokanalen, kan man fortfarande se pansarhinder från beredskapstiden. Mycket är flyttat, men på sina platser ligger de fortfarande kvar med ståvärn mellan betongblocken.

I Helsingborg är nästan hela spärrlinjen av betongblock borta utom på två platser längs med landborgen. Det rör sig om Vikingsberg och vid Konsul Perssons villa. Bilden överst med rader av draktänder kommer från landborgen öster om Konsul Perssons villa. Spärrlinjen i Helsingborg är markerad på kartan nedan.


Utöver betongspärrarna fanns det i Helsingborg även spärrar med järnstolpar, exempelvis på Nedre Långvinkelsgatan.

Nu, 80 år efter beredskapstiden, har man i Helsingborg på nytt börjat bygga spärrar för begränsa trafik under nattetid och för att förhindra terrordåd medelst fordon. Att återigen avskärma gator och torg med betonghinder och moderna sänkbara pollare är ödets ironi efter all den debatt man tidigare haft om pansarhindren.

Höj- och sänkbara pollare i Helsingborg

Jöran Nissen, kommendörkapten vid Fortifikationsförvaltningen sade till Radio Malmöhus 2003 följande angående de pansarhinder som då skulle flyttas:

”Vi ställer dem på vår mark tills vidare i alla fall. Jag har svårt att se vad vi kan använda dem till i framtiden.”

 

Observationsvärn 1536

Observationsvärn 1536

Observationsvärnet ligger mellan Rammsjöstrands hamn och Glimminge Plantering ute på Bjäre och har ett kulsprutevärn, Ksp 1537, bara ett hundratal meter väster om sig.

Enligt förteckningen ovan ska det till observationsvärnet funnits:

 • Truppminor 20 st
 • Trampminor 15 st
 • Nitrolit 33 kg
 • Pentylstubin 30 m
 • Tändhatt 8, 55 st
 • Slagtändare 35 st

 

För övriga värn, kika in på Skånelinjen i bilder.

Värn 785

Kulsprutevärn 785

I hamnen i Farhult står det betongplomberade kulsprutevärnet 785. Det är av modell IV som så många andra här längs med Skälderviken och hade till uppgift att skydda hamnen. Observationsvärnet 786 ligger drygt 300 meter längre inåt land i i en trädgård och i skydd från insyn.

Värn 651

Värn 651

Norr om hamnen i Ålabodarna precis innan nudistbadet hittar man pansarvärnsbunkern 651. På pansarvärnsbunkern 653 i bakgrunden står det t.o.m. utskrivet NUDISTBAD och det var för väl att det syntes så tydligt då jag annars mer än väl skulle ha traskat dit för att fotografera 653 och 655 bakom det. Nu får det bli till höst i stället.

651 hade som uppgift att skydda hamnen i Ålabodarna. Bakom värnet hittar man ett betongrör som har fungerat som ammunitionsplats eller ståvärn.

Bunker 651
by kameratrollet
on Sketchfab

För övriga värn, kika in på Skånelinjen i bilder.

Stridsvagnshinder i Höganäs

Stridsvagnshinder i Höganäs

Kvar av beredskapstidens stridsvagnshinder i Höganäs finner man mellan Frihamnsgatan, Färjemansgatan och Styrmansgatan. Dessa har blivit till en populär lekplats för barn och sandlådan står bredvid. Ägaren till det bruna tegelhuset bakom trädet beklagade sig på att han tidigare aldrig kunnat backa in en bil på uppfarten eftersom det stått ett stridsvagnshinder just där.

Senast i dag publicerade Helsingborgs Dagblad en betalartikel om att det talas om att Swedish Open ska få bilhinder nu efter de senaste terrordåd som skakat Europa. Det har gått snart 80 år och utvecklingen har inte kommit längre.

Värn 555

Värn 555

Vid Salviken väster om Löddeköpinge finner man ett kulsprutevärn IV med nr 555. Vad som skiljer detta värn från övriga är avsaknaden av splittervingar. Även ingången ser annorlunda ut med avsaknade betongväggar. Betongvärnet har tidigare varit kamouflerad som en lada vilket kan vara en anledning till uteblivna splittervingar. Tyvärr har jag inte hittat äldre flygfotografier över området.
För att kunna använda 3D-modellen krävs nyare telefon eller dator.

För fler bilder och karta över Skånelinjens värn, kika vidare på Skånelinjen i bilder.

Värn 780

Värn 780

Nordväst om Svanshall längs hittar man värn nr 780, ett kulsprutevärn IV som så vanligen finns längs med Skäldervikens kust. I bakgrund syns Kullaberg resa sig.