Flyga med batterier – så packar du rätt

Tokyo International Airport

Batterier finns överallt. I kamerautrustning finner man batterier i bland annat ljusmätare, kamera, batterigrepp, blixtar, GPS-mottagare, fjärrutlösare med timer. Utöver det kanske man har en powerbank med sig och en surfplatta eller dator.

Batterier innebär en risk för brand och Federal Aviation Administration har en lista med tillbud och olyckor som involverat litiumjonbatterier.

Vad som gäller

Regelverket för vad man som passagerare får ta med sig förändras från år till år, så bara för att någonting var tillåtet under förra året innebär det inte att det behöver vara det nästa år. NiMh och torrcellsbatterier omnämndes först år 2021.

Flygbolagen följer IATA 2.3a. Man finner en PDF för version 64 (år 2023) här.

Då kameratrollet.se är en fotosida har jag undvikit att ta upp batterier som inte berör fotografer, exempelvis batterier i medicinsk utrustning, rullstolar, e-cigaretter eller batterier som är inbyggda i resväskor.

För att underlätta har jag delat in batterierna i fyra kategorier:

  • Batterier i utrustning som inte överstiger 100 Wh
  • Litiumjonbatterier i utrustning mellan 100-160 Wh
  • Lösa batterier som inte överstiger 100 Wh
  • Lösa litiumjonbatterier mellan 100-160 Wh

För att räkna ut, se sidan rapidtables.org

På denna powerbank står hur man räknar ut wattimmarna

Batterier i utrustning som inte överstiger 100 Wh

Exempelvis datorer, kameror och mobiltelefoner. Får tas med både i incheckat och i handbagage. I incheckat ska utrustningen vara avstängd.

Gäller litiumjon- och litiummetallbatterier. För litiummetallbatterier max 2 g litium.

Max 15 enheter per passagerare, men flygbolaget får godkänna fler.

Batterier i utrustning mellan 100-160 Wh

Exempelvis större portabla blixtar eller större videokameror. Gäller litiumjonbatterier.

Kräver tillstånd från flygbolaget och får då tas med både i incheckat och i handbagage.

Lösa batterier som inte överstiger 100 Wh

Här räknas utöver litiumjon- och litiummetallbatterier (max 2 g litium) även andra batterityper in såsom läckagesäkra vätskebatterier (12 V 100 Wh och max 2 st), NiMh och torrcellsbatterier. En powerbank räknas som ett löst batteri.

Dessa får inte checkas in alls. Alla lösa batterier skall tas som handbagage och polerna vara individuellt skyddade för att förhindra kortslutning, exempelvis genom tejpning eller användning av tillhörande batterilock.

Max 20 batterier per passagerare, men flygbolaget får godkänna fler batterier.

Extrabatterier individuellt skyddade från kortslutning och som medförs i handbagaget.

Lösa litiumjonbatterier mellan 100-160 Wh

Kräver tillstånd från flygbolaget. Alla lösa batterier ska tas som handbagage och polerna ska vara individuellt skyddade för att förhindra kortslutning, exempelvis genom tejpning av polerna.

Max två stycken.

Exempel på felaktig hantering

Batterier ej individuellt skyddade för att förhindra kortslutning.
Långt över tillåten gräns.

Länkar till olika flygbolag och deras hantering av farligt gods

Två män omhändertogs av skyddsvakter på Arboga flygfält

Skyddsobjekt med avbildningsförbud

I går vid middagstid greps två män i 30-årsåldern efter att ha fotograferat sin bil inne på flygfältet i Arboga. Efter att polisen tagit över ärendet och förhört duon släpptes dem.

Arboga flygfält ägs av Saab och arrenderas ut till Arboga flygklubb. Arboga flygklubbs lokala föreskrifter säger följande om skyddsobjektet:

”Inom hela området råder förbud mot tillträde utan tillstånd, att fotografera, avbilda, beskriva eller mäta skyddsobjektet utan tillstånd. All verksamhet och närvaro på flygfältet sker enligt överenskommelse med markägaren Saab AB. Detta innebär att all verksamhet Arboga Flygklubb bedriver på flygfältet måste ske enligt villkor i överenskommelse med Saab och att vår verksamhet inom skyddsobjektet regelbundet kontrolleras av det av Saab anlitade bevakningsbolaget. Samtliga klubbmedlemmar, funktionärer och besökare till flygklubben ska informeras om regler och förutsättningar för att vistas inom skyddsobjektet. Flygklubbens besökare vistas inom området under överinseende av medlem i Arboga flygklubb . Samtliga flygklubbens besökare som kan behöva vistas på flygfältet utan sällskap av medlem i Arboga Flygklubb, t.ex. övernattande gäster på camping, i stuga mm, ska i förväg med namn och personnummer anmälas till vakten. Dessa besökare ska kunna identifiera sig med giltigt ID. Fotografering av klubbens verksamhet är tillåten efter överenskommelse med Saab AB under förutsättning att:

  • Fotografering sker under överinseende av medlem i Arboga Flygklubb

  • All fotografering sker i östlig riktning med banans västra kant som gräns.

  • Ingen terräng, byggnader, objekt eller installationer, AMPA, Saab industriområde mm väster om asfaltbanans slut får fotograferas och dokumenteras.

  • Fotografering av klubbverksamhet mm på banan, stråket, klubbhusen mm mot kanalen och skogen i östlig riktning är tillåten.”

Angående biltrafik inne på fältet finner man följande text:

”Biltrafik skall generellt inte få förekomma på banan eller stråket. Undantag för detta gäller vid ut – och indragning av segelflygplan. All passage till och från fältområdet sker genom klubbens infart vid gamla kanalen. Obs! All korsning av bana och stråk måste ske med uppsikt åt båda håll oavsett bana i användning”

Fotograferade helikoptrar inne på Malmen

Skyddsobjekt med avbildningsförbud

Nedan följer Linköpings tingsrätt B 1813-17 och delar av förundersökningsprotokollet i fallet. I förundersökningsprotokollet får man reda på att de aktuella bilderna enbart raderats och ej överskrivits vilket innebär att bilderna går att återskapa. Jämför med när badhuspersonal raderade mobilbilder.

Linköpings tingsrätt B 1813-17

En makedonsk medborgare dömdes den 23 november till 30 dagsböter á 100 kronor samt 800 kronor åt brottsofferfonden. Detta efter att medelst mobilkamera från sin lastbil fotograferat helikoptrar inne på ett skyddsobjekt där avbildningsförbud råder.

Domskäl

Enligt av åklagaren åberopat beslut från Försvarsmakten är Malmen huvudflygbas ett skyddsobjekt. Enligt beslutet råder tillträdes- samt foto- och avbildningsförbud på platsen.

BS har under förundersökningen erkänt att han fotograferat helikoptrar för att visa sina kompisar i Makedonien. Av utredningen framgår att helikoptrarna stod på helikopterplattan och att bilderna är tagna på långt håll med  mobiltelefon. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning. Tingsrätten finner därför att BS agerat såsom åklagaren angett.

För att dömas för brott mot skyddslagen krävs att gärningen begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. BS har härvid uppgett att han inte visste om att fotoförbud rådde. Av utredningen är inte visat att BS hade uppsåt i förhållande till att fotoförbud rådde på platsen. Av Försvarsmaktens beslut framgår att fotoförbudet tillkännagetts genom skyltning. Under sådant förhållande har BS begått gärningen av oaktsamhet. Åtalet är styrkt och BS ska därför dömas för brott mot skyddslagen.

Påföljden ska bestämmas till böter. Mot bakgrund av att fotona var tagna på långt håll med mobiltelefon, det uppgivna syftet med gärningen och att gärningen begicks genom oaktsamhet ska antalet dagsböter bestämmas till lägsta möjliga.

Delar ur förundersökningsprotokollet

Patrull 42-9160 beordras till Försvarsmaktens flygplats i Malmslätt med anledning av att en lastbilschaufför som har ett uppdrag på området tagit bilder på helikoptrar med sin mobilkamera.

Personal på området möter upp patrullen. De berättar att manen har ett uppdrag på området och blivit påkommen med att fotografera helikoptrar på helikopterplattan. Bilderna är tagna på långt håll med en mobiltelefon.

Personalen på Malmen och patrullen bedömer fotografierna som ”turistbilder” och att mannen inte hade något annat syfte med bilderna än att visa för  vänner eller motsvarande. Enligt personalen visar inte bilderna mer än bilder man finner på internet när man söker på de aktuella helikoptrarna.

Bilderna raderas från telefonen i samråd med JFUL och det beslutas att den misstänkta hörs och slutdelges på platsen.

Förhör

Förhör hålls med hjälp av tolk.

BS delges misstanke om brott mot skyddslagen genom att olovligen fotografera ett skyddsobjekt. Erkänner eller förnekar du?
Jag visste inte om att det var förbjudet. Det är första gång jag är här.

Innan vi går vidare ska du veta att du har rätt att ha försvarare närvarande, vill du ha det eller går det bra att vi pratar utan?
Det går bra att prata utan.

Erkänner eller förnekar du brottet?
Jag erkänner att jag har tagit bilderna men jag visste inte att man inte fick det.

Varför tog du bilderna?
Jag ville visa mina kompisar i Makedonien alla helikoptrar och saker som finns här uppe. Hemma i Makedonien får man fotografera flygplan och helikoptrar. Jag visste inte att det var förbjudet. Hade jag vetat om det så hade jag såklart inte fotograferat. Ni kan ta telefonen om ni vill, jag vill bara lasta och åka vidare. Vill inte ha några problem.

Du ska få tillbaka din telefon men vi kommer att radera bilderna.
Det går bra, jag vill bara åka vidare. Jag tog bara bilderna eftersom jag ville visa kompisarna. En vanlig makedonisk mentalitet att kunna skryta med att varit här. Menade inget illa.

BS delges information om förenklad delgivning samt inställning till ett eventuellt strafföreläggande.
Jag godtar ett strafföreläggande.