Förman smygfilmade VD:ns dotter i duschen

Detta är delar av de förhör som hölls i samband med att en man smygfilmat en ung arbetskollega i dusch. Andra förhör som inte har med brottsrubriceringen kränkande fotografering har inte publicerats här då dessa inte rör fotografering som denna sida är inriktad mot. Mannen erkände och dömdes för kränkande fotografering. Han dömdes av tingsrätten den 21 december 2018 till villkorlig dom och dömdes till att betala målsägaren 10 000 kr, brottsofferfonden 800 kr och delar av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet på 20 000 kr.

Nedan är utdrag från aktbilaga 8 Helsingborgs tingsrätt B 3194-18:

BROTTET
Den misstänkte har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande genom att filma målsäganden med dold kamera då hon klädde av sig för att duscha på sin arbetsplats. Målsäganden känner sig allvarligt kränkt av händelsen.

OMSTÄNDIGHETER
I samband med att målsäganden duschade på sin arbetsplats upptäckte hon att den misstänkte hade placerat en mindre kamera i hennes omklädningsrum. Kameran var riktad mot duschen och filmade målsäganden då hon steg ur duschen.

När målsäganden konfronterade den misstänkte erkände denne att det var hans kamera och han hade gjort det för att han gillade henne.

Polisens beskrivning av filmerna

Målsäganden har lämnat in till polis den kamera med minneskort som användes av den misstänkte vid tillfället.
BG30679.1-2

Tre filmsekvenser finns på minneskortet.
2015-08-11 kl. 15.58 1555540.mov visar film från omklädningsrum och dusch. Målsäganden syns på filmen, under avklädning och dusch. Ca 3 minuter lång.

2015-08-11 kl. 16.14 1613560.mov visar en kort sekvens från ett kontor där den misstänkte syns i bild. Den misstänkte frågar om han ska koppla kamera till sin dator. 9 sekunder.

2015-08-11 kl. 16.21 1614090.mov visar direkt fortsättning på förra filmsekvensen, sedan är förmodligen kameran i en väska, filmar en promenad från kontor till bil och sedan en bilfärd. Ca 7.30 minuter lång. På denna film uppger den misstänkte att han filmat målsägande för att han gillar henne.
Filmerna ligger på cd och ingår i ärendet.

Förhör med KS 2018-03-22

KS arbetar i Höganäs. Hon är enda kvinna inom företaget. AB är hennes närmaste chef och de arbetar inom samma avdelning.

OMSTÄNDIGHETER
KS uppgav att efter arbetstidens slut begav hon sig till sitt omklädningsrum för att byta om och duscha. Hon klädde av sig och begav sig in i duschen. Då hon kom ut från duschen kände hon sig iakttagen. Hon såg att det fanns något under en pall som fanns i rummet. På golvet stod en mindre kamera i en ställning och riktad mot duschen.

Hon tog upp kameran och klädde på sig och gick ut till AB som bytte om strax utanför hennes omklädningsrum. Hon konfronterade honom och frågade vad han sysslade med. AB erkände att det var hans kamera och sade till henne att hon kunde behålla kameran och bad henne följa med upp på hans kontor så att hon kunde få en sladd till kameran. Med denna kunde hon sedan se vad som spelats in.

På inspelat material kunde ses hur KS klär av sig för att gå in i duschen. Efter duschen ses KS komma ut ur duschen .

På kontoret frågade hon på nytt varför han filmat henne. På detta sade han att han gillade henne och ville filma henne. Under tiden så startade KS kameran och spelade in samtalet som hölls. Under färd hem från arbetsplatsen fortsatte inspelningen av AB:s erkännande.

KS kände sig illa berörd av händelsen men försökte att fortsätta att arbeta inom företaget. Vid flera tillfällen har AB i samband med omklädning ställt sig framför henne naken. Han har även vid flera tillfällen gjort sexuella anspelningar mot KS.

KS har efter händelsen mått mycket dåligt och har sömnproblem. Hon går även till en psykolog. KS är sjukskriven av händelsen.

Förhör med KS 2018-04-09

Med vid förhöret är KS:s mamma, som stödperson.

KS ombeds att berätta om allt som kan vara relevant med anledning av hennes anmälan 2018-03-22.

KS hade ett tidigare jobb som hon funderade på att säga upp sig ifrån.
Hon blev då erbjuden att jobba i sin pappas företag. Hennes pappa B är vd och huvudägare i företaget i Höganäs. Delägare i företaget och verkstadschef är AB.

I företaget jobbar också KS:s syster AS:s sambo A.
KS uppger att hennes syster vet om att KS gjort polisanmälan. Pappan känner inte till det.

Den 1 juni 2015 började KS att jobba hos företaget i Höganäs.
AB arbetar inte fysiskt i verksamheten utan på kontoret, enligt KS.
Det hände då och då att KS åkte med AB i dennes bil till Helsingborg.
De båda bor i Helsingborg. Normalt åkte KS med sin pappa eller med buss, men ibland då pappan jobbade över eller var upptagen på annat håll, så hände det att KS åkte med AB.

Kränkande fotografering och sexuellt ofredande.
Den 11 augusti 2015 så skulle KS åka med AB, in till Helsingborg efter jobb.

KS minns att AB den dagen var ute i verkstaden och bockade plåt, vilket han inte brukar göra. Efteråt förstod hon varför han gjort så. Han bockade till den plåt som han en stund senare använde till en kamera för att filma henne.

AB bad henne gå att byta om för att hinna iväg i tid till att åka.

KS gick till det lilla omklädningsrummet för kvinnor. Utrymmet inrättades innanför gymmet, med omklädningsrum och där innanför dusch, då en kvinna tidigare blivit fast anställd. Nu var KS den enda kvinnan på företaget.
Det går att låsa dörren från insidan.
Hon klädde av sig, tog sin handduk och duschade. Då hon kom ut från duschen så fick hon en konstig känsla av att vara iakttagen. Hon fick en känsla av att något var fel. Hon lutade sig bakåt och såg att något satt under bänken. Hon tog tag i det och såg att det var en rund plåt med en bockad plåt vari det satt en kamera. Hon lyfte det upp och satte det ovanpå bänken.

Kameran hade varit vinklad mot den plats där hon bytt om och mot duschen.
Hon var inte bekant med den sortens kamera. Hon tog direkt ett foto och skickade till sin syster som är tekniskt kunnig. Hon berättar att hon står väldigt nära sin syster och därför berättade hon genast för sin syster. När hon förstått vad det var så gick hon direkt ut till gymmet utanför där AB  av någon
anledning bytte om. Hon gick direkt och hade endast en handduk om sig.

Hon konfronterar AB med vad hon hittat. Han verkar tagen på bar gärning.
Hon minns inte exakt i dag vad han svarade henne. Hon ställde frågan om han filmat, om det var sparat på kameran och om det laddats ner även på annan plats.

AB svarade att filmen låg på kameran. Han sade att han hade sladden på kontoret och att hon kunde få ta allt.

KS gick tillbaka och klädde på sig. Sedan gick hon till AB:s kontor. Han erbjöd sig att visa vad som fanns på filmen. På sin dator. Hon ville inte detta. Hon vill ha alla delar och själv kolla senare.

Hon minns inte vad som sades eller i vilken ordning.

Det blir så att hon åker med honom i hans bil, till Helsingborg. Där i bilen konfronterar hon honom flera gånger angående kameran. Hon frågar varför han filmat henne.
Han svarar att han gjorde det för att han gillar henne.
Hon säger att så gör man inte mot något man gillar. ”Spelar man in den man gillar” säger hon.
Han säger, ”snälla, säg inget till B, vd:n”. ”Det kommer att skada företaget”.
Att hon bör tänka på sin familj och på företaget.
Hon frågar om han laddat ner filmen någon annanstans. Han visar henne sin mobil och att det inte finns något där.
Hon blir inte helt övertygad för hon är inte så insatt i den tekniken.
Sedan slutar den arbetsdagen där, i bilen genom att hon konfronterar honom.

Nästa dag arbetar hon inte. Hon hade sedan tidigare tagit ledigt den dagen, av annan anledning.

AB blir orolig och försöker påverka henne att inte berätta något.
Hon minns inte i dag hur och i vilken ordning.
Men AB försökte påverka henne direkt och indirekt via svågern som också jobbar där.
KS:s syster AS är sambo med A som jobbar på företaget och som är kompis med AB.
AB sade/ skrev på sms att KS inte fick göra polisanmälan. ”Att hon skulle tänka sig för, tänka på ditten och datten” Att hon inte skulle tänka på sig själv utan på hennes familj och på företaget.
AB säger också att han mår jättedåligt.

AB sade en eller två gånger att han skulle söka psykologhjälp. Han sade förmodligen så för att KS inte skulle anmäla händelsen.

KS pratar med sin syster AS och säger att hon vill anmäla händelsen samt att hon vill pratat med sin mamma om det.

AS säger då att KS inte ska belasta deras mamma med detta.
P, en annan på företaget sa: ”Vem skulle tro dig?”. ”Tänk på företaget”.
KS kände då att hon inte hade något stöd från någon.

Hennes mamma och pappa hade hon inte pratat med. Hon tänkte inte gör det då, när andras mening var: tänk på familjen, tänk på företaget.

Tiden efter händelsen med filmen så höll AB en låg profil. KS uppskattar denna tid till 6-9 månader. Alltså från 11 augusti 2015-februari –april 2016 så var det ganska lugnt.

Sexuellt ofredande.
Efter en tid så blev förmannen, AB, värre i sitt beteende igen. Efter hans skilsmässa från hustrun.
Först intalade KS sig att han var som han var. Att det var dumma skämt från AB sida.
Sedan tänkte KS: ”men kanske ända inte”, när det gällde att det var skämt. Hon ansåg att det gått över till sjukt beteende.
Det är svårt att sätta tid på händelserna. Det var vardagsmat. KS säger att AB:s dåliga skämt blev än sämre efter hans skilsmässa. Han och hans fru skiljde sig.

Några exempel:
När KS tillfrågade sin förman om jobbfrågor så kunde han säga: ”ge mig en puss”, ”sätt dig i mitt knä”.

KS svarade honom med: Det är inte skoj.
Detta beteende visade AB mot KS under 2016 och 2017. Det ökade stegvis under hösten 2016 då en kollega gick ner på deltid.

Hur ofta har du fått de aktuella kommentarerna?
Svar: känns som hela tiden. 1-2 gånger i veckan. Ingen vecka har gått utan den typen av kommentarer.
AB har sitt kontor intill den del av verkstaden som betecknas som pack och logistikdelen. Den del av verkstaden där KS ofta befinner sig.

Vid något tillfälle då hon gick ner genom verkstaden för att gå genom gymmet till sitt omklädningsrum så kom han ut där helt naken. ”Men hur kan jag bevisa det”, säger KS.

När i tid är detta? Har det hänt mer än en gång?
Svar: Det har hänt flera gånger, fler gånger än som ryms på en hand. Mellan 5-10 gånger under perioden hösten 2017 och januari 2018. AB går naken runt för att komma till sin dusch. Hon har vid varje tillfälle upplevt det som att tidpunkten är vald och timad för att han ska möta henne. Han kommer precis i tid för att möta henne där.

Till detta finns inget vittne. AB ser alltid till att ingen annan ser eller hör.
I maj 2017 så gjordes det svetsprov. De andras prover synades och godkändes.
AB tittade inte ens på KS:s. Det gick 9 månader. De andra fick ligga på för att hennes prover skulle godkännas. När hennes prov var gjort så trodde hon att det bara skulle rulla på.
De andra hade varit imponerade av hennes kunskap. Men inget hände. I januari eller februari 2018 blev hennes svetsprov godkänt.

Finns det några vittnen, någon som sett eller hört vad AB sagt eller gjort mot dig?
Svar: I verksamheten finns en kille som går där på s k daglig verksamhet. Han heter T.
T har påverkats av AB. AB har sagt osanna saker om KS.
T har till KS sagt konstiga saker. T.ex. har T frågat KS; ”Du är väl ingen tjallare?” samt ”Gillar du långhåriga män?”. AB är den enda på företaget som har långt hår. Hon tror dock inte att T bör tillfrågas om detta.

AB har barn i samma ålder som KS. AB skulle kunna vara hennes pappa.
Senare ändrades tonen mot henne. Han kallade henne för ”hjärtat”, ”lilla hjärtat”, ”älskling” samt ”kom till pappas knä”.
Vid ett tillfälle stod KS och TS med var sin parallell order. De jobbade utan hörselskydd. De två brukar inte jobba ihop.

AB kom då och kallade KS för ”hjärtat”.
KS svarade kort att hon inte var hans hjärta.
TS kommenterade detta sedan och ställde fråga. Så TS är ett vittne. Detta hände för ett par månader sedan. I februari – mars. Detta är väldigt tydligt för mig, säger KS.

En tidigare anställd kan eventuellt också vara ett vittne. En AK kommenterade något som AB sade till KS. AK sade till AB: Borde du inte stöta på andra än KS/stöta på någon i din egen ålder.
Det fanns en tid en vikarie eller timanställd som hette M. M hade också problem med AB. M var där en tid och städade.

KS syster AS är mycket datakunnig. AS har hjälpt till ibland. AB hade en otrevlig attityd även mot AS. I oktober – november 2017 så började KS få konstiga utslag. Fysiska symptom som utslag, infektioner och magproblem. Hon var yr och matt.
Hon sökte läkare men det hittades ingen kroppsligt fel på henne. Efter samtal så kom hon till en psykolog. Psykologen rådde henne att göra en polisanmälan.
Vid den tidpunkten blev hon också sjukskriven.

Hon har inte kunnat glömma eller komma över att AB filmade henne. Det var planerat från hans sida. Ingen impulsgrej utan planerat. Han hade stått bredvid henne och bockat plåten som han sedan satte fast kameran i. Han brukade aldrig vara på golvet. ”Han är verkstadschef och har en maktposition”.

Hon var på läkarbesök den 27/2 2018 och tog prover. Hon jobbade därefter i mån av ork. Men det blev ohållbart. Hon skickade ofta sms till sin pappa att hon ”inte kom till jobb i dag”.

Nu är hon heltidssjukskriven från 12/3 och fram till 30/4.

Har du haft filmen sedan 11/8 2015 ? Har du tittat på filmen?
Svar: jag tittade på filmen samma dag tillsammans med min syster.
Sedan lade jag kamera och sladd i en plastpåse. Minneskortet lade jag i en snusdosa och i påsen. Jag tittade på filmen en gång till, i mars innan jag gjorde anmälan. Sedan skickade jag sms till mamma om hon ville följa med mig till polisen.

KS berättade om händelsen för sin mamma strax innan jul 2017. De åkte då bil tillsammans och KS berättade.
På filmen finns eller hörs tre sekvenser. En från omklädningsrum och dusch. En från kontoret där kameran fortfarande går trots att AB sagt att den var avstängd. Sista är från bilen och deras samtal där hon konfronterar AB med vad han gjort.

KS är sjukskriven och vet inte när hon kan återgå i arbete. Anledning till hennes fysiska och psykiska mående är kopplat till hennes förmans beteende.
Hon har inte ännu berättat om händelsen för sin pappa som är företagets vd samt delägare tillsammans med förmannen AB.

Förhör systern AS 2018-04-19

AS rings upp och tillfrågas om vad hon känner till om hennes systers anmälan. Hon säger att hon känner till den.

Jag förmodar att det specifikt handlar om filmen”, säger AS. För tre år sedan.
Jag tror det var samma dag eller i alla fall väldigt tätt inpå händelsen som jag fick veta det.
KS kontaktade mig direkt och vi träffades. KS berättade att hon varit på jobbet och stämplat ut. AS har också jobbar där och vet att man stämplar ut inne på förmannen AB:s kontor.
AB hade verkat exalterad då KS var där inne och stämplade ut. Sedan hade hon gått ner till omklädningsrummet för att byta om och duscha. När hon kommit ut från duschen så hade hon sett kameran. Hon klädde på sig och gick direkt till förmannen och konfronterade honom med kameran. Hon förstod direkt att den placerats där av AB.

KS var väldigt upprörd då hon berättade för AS. KS ville titta på vad som fanns på filmen. Även om systrarna är väldigt tighta så ville KS ensam titta på filmen.
AS såg en liten sekvens där KS går mot duschen med en handduk om sig.
Resten tittade KS själv på. KS fick hjälp att koppla kameran till AS:s dator och satte sig sedan i AS:s sovrum och tittade på filmen.

KS var väldigt skärrad. Hon visste inte hur hon skulle hantera det. Hon mådde så dåligt.

KS har sedan mått dåligt av detta. AS skulle vilja säga att systern fortfarande mår mycket dåligt av det och är därför nu sjukskriven.
AS säger att han, förmannen AB gick så långt över gränsen som man kan, genom att göra detta. Det är inte ok att göra något sådant. Och jag tror helt på vad KS berättat. Jag har själv drabbats, säger AS.
Karlen är en snuskgubbe personifierad.
AS jobbade på företaget från den 27/2 2016 till juni 2016. AB kom med gliringar och närmanden hela tiden. AS delade kontor med förmannen AB.
Han kunde säga; din vackra syster, den lilla snärtan. AS tyckte han var så äcklig.

Vid ett tillfälle i februari så fick AS näsblod. Hon berättar att hon ofta får näsblod och det har hon fått sedan hon var liten.
Hon gick då ner för att lägga sig på en brits i gymmet intill omklädningsrum. För att det skulle sluta blöda. AB kom efter henne och hittade henne. Han gick fram till henne och ställde sig intill britsen så att hennes ansikte kom i samma höjd som hans kön. Han drog då halvt ner sina byxor och visade roten.
Han skrattade och sade; ”här har du något att smaka på” och ”detta kanske hjälper dig”.
Hon reagerade våldsamt, reste sig och sprang därifrån. Så äckligt.
Vid ett tillfälle så gick han bakom henne, AS, i den branta metalltrappan upp från gymmet.
Han petade då henne med fingret i underlivet. Givetvis utanpå byxor men i all fall. Han tryckte sitt finger mot hennes underliv.
AS säger att hon därför inte blev förvånad när KS berättade. Det är hans karaktär. Han är också förman och utnyttjar detta. Hon tror inte att han skulle dra sig för att våldta någon.

Vet du om han gjort sexuella närmande eller ofredande mot fler?
Svar: Nu är det så att det är mest män som jobbar på firman. AB väljer unga vackra töser. På firman har funnits C och AK men dessa är i 40-50 års åldern.
Det finns en städerska där i 30 års-åldern men AS vet inte om han gjort några närmanden mot denna. ”Det ska vara rätt åldersgrupp för AB”.

Det är vardag att AB gett AS och KS gliringar.
AB har sagt; ”du hade sett vackrare ut naken”.
När systrarna bytt om från arbetskläder till civila kläder som byxor och linne så kunde han säga: ”det finns saker man skulle vilja göra med er”.

Han är en okontrollerad kåtbock med ett sinne som ett barn”, säger AS. Han har skrutit med att han var otrogen under den tid han var gift.

Är det en sida som AB har visat för din pappa också?
Svar: O nej, då är han en liten hund och väldigt skötsam.
Pappa känner AB som en spexig karaktär, en latmask, oseriös, en slashas. Nej pappa har aldrig sett den andra sidan.
Jag är stolt över min syster som vågade ta kameran direkt av AB. Det är tåga i henne. Att hon inte lät honom slänga filmen.

Pratade KS med dig om att göra en polisanmälan?
Svar: Ja, det gjorde vi. Han är förman på hennes jobb och de var rädda för att det inte skulle bli något av anmälan. Man har ju hört om våldtäkter läggs ner. Hur skulle det bli om de gjorde anmälan och det inte ledde någonstans?
KS var jätteosäker och det var jag också”.
Och jag som storasyster kunde inte hjälpa henne! Det var inte ok det han gjort. Det är hennes kropp och hon äger den. Hon hade inte godkänt att bli filmad.

Har det någon betydelse att er pappa är delägare i firman. Har det en betydelse för att ni inte gjorde anmälan?
Svar: Absolut, vi ville inte att det skulle drabba honom. Ifall det nu inte ledde vidare. Det hade betydelse, det skulle kunna riva upp hela företaget.
Pappa känner inte till händelsen. KS har sagt att hon nu vid lämpligt tillfälle ska berätta om det. Det är ingen rolig grej. Det är extra svårt.
Och det tillhörde vardagen. AB sade dagligen ord som ”runka av”, ”ta i hålet”. ”Allt som kom från hans mun var snusk”.

Diskuterade KS med dig om ifall hon skulle berätta det för er mamma?
Svar: förmodligen sa jag då att mamma då skulle berätta för pappa. Hon skulle inte kunna vara tyst. Mamma och pappa har varit tillsammans sedan de var 16 år.

Hur mycket såg du av filmen som KS hade?
Svar; jag såg en sekvens där KS går med handduken om sig, in i duschen. Jag har sett min syster naken ofta men detta ville hon inte visa för mig. Hon gick in och såg på filmen för sig själv.
Men jag har sett filmen, alltså kameran och minneskortet, det var troligen samma dag som den spelades in.
När KS tittade på filmen och alldeles efteråt, så var hon väldigt upprörd, i chocktillstånd. Det var hemskt.

AS säger att uppgifterna om henne själv gärna får vara med men hon gör ingen anmälan för egen del.

Förhör PH 2018-08-13

B, ägare till företaget i Höganäs och far till målsägande KS och AS, har önskat att PH ska höras i ärendet.

PH uppger att han arbetat på företaget sedan han var 18 år. Sedan 1979.
Företaget bytte ägare och B och AB kom in som ägare och delägare.
PH uppger att han inte känner till något om vad andra drabbats av. Han vet ju genom vad som berättats på arbetsplatsen att B:s dotter anmält AB. Det fanns också en städerska som slutade oväntat. När städerskan gick ner och städade i källaren så hittade ofta AB anledning att gå dit ner. Men han vill inte spekulera.

Han vill berätta om tre händelser som han med säkerhet vet har hänt eftersom han själv är inblandad i dem.

Ofredande mot J.
Hans dotter J är sin fars dotter. Hon jobbade med honom flera somrar och lov. Det var under en period de hade jättemycket att göra. En höstkväll för 8-9 år sedan så var de som ville från företaget ute och åt på en restaurang i Höganäs. PH var med och hans dotter J var också med.

PH minns att det var en höstkväll för en av de närvarande glömde sina handskar. AB var med och skulle gå till bussen men sade sig inte hitta till bussen. J erbjöd sig att visa vägen. Ganska omgående kom J tillbaka med orden ”det här vill jag inte vara med om” eller ”det här ställer jag inte upp på”. J var upprörd. AB har förmodligen tafsat på J. PH ville inte fråga och dottern berättade inte ingående vad som hänt.
PH såg väl det som en engångshändelse och tänkta att det var en ung tjej och att AB druckit.

Ofredande mot AH
Nästa händelse ligger 5-6 år tillbaka i tiden.
AB lämnade arbetsplatsen på arbetstid och åkte hem till PH:s fru.
PH blev uppringd av sin fru AH. AH berättade att AB varit hemma hos henne.
AB hade dragit ner sina byxor och velat älska med AH. AH hade skickat iväg AB.

När AB kommer tillbaka till arbetsplatsen så har AH redan berättat på PH vad som hänt. AB säger helt fräckt att han varit hemma hos PH:s fru.
PH säger då: ”hon ville väl inte det så du fick väl köra igen”.

PH var upprörd. Men han vågade inte säga något. AB var delägare och det hade nog slutat med att PH hade blivit uppsagd. PH svalde och höll tyst.
PH säger att AB ju träffat på PH:s fru AH då hon varit på arbetsplatsen och hälsat på PH. AB visste vem hon var.

Det är jättejobbigt, säger PH. Han ligger ofta vaken om nätterna och tittar i taket. Han kan inte sova utan ligger och tänker på det som hänt.

Ofredande mot PH
Efter ovan händelse, kanske 4-5 år sedan så hände en händelse till. AB fotograferade PH i duschen och skickade nakenfotot till AH.
PH märkte inte att AB tog foto.

När han kom hem så visade hans fru AH att AB skickat ett nakenfoto med en kommentar som PH inte minns i dag. Det var något nedsättande om PH.
Fotot visade PH naken, framifrån där han höll på att tvätta ansiktet i duschen. AH skrev ut det på skrivare för att få med att avsändaren var AB.
AH sa: ”är det ett skämt eller fick han lov att göra så?”. PH minns att de visade fotot för dåvarande grannarna K och F. F kommenterade det med: ”vad är det för en arbetsplats du har?”

PH säger att han inte förstått innebörden i AB agerande. Vad får AB ut av detta? Nu när B:s dotter gjorde anmälan och allt kom till B:s kännedom, så har allt rivits upp på nytt. PH mår på nytt dåligt. AB är inte kvar på företaget men har fått jobb i närheten. Det känns inte bra.

Hur var jargongen på jobbet tidigare?
PH säger att AB hade svårt med den sociala biten. Om ett arbete skulle göras så kom AB fram till PH och slängde ritningen nonchalant på bordet. Aldrig att AB lade ner ritningen och stannade och förklarade vad som förväntades av PH.
AB var märklig i sitt sätt. Men han var en mycket bra chef och en duktig yrkesman. Men jag funderar ofta vad jag gjort honom eftersom han gjort så mot min dotter och min fru. Och då indirekt även mot mig. PH ligger ofta vaken om nätterna och funderar. Han säger att han inte alls mår bra.

PH har diskuterat detta med sin fru och de har valt att lägga det bakom sig. Nu ska de snart gå i pension och ha det bra. Dottern J har nyligen fått barn och de gläds åt sitt barnbarn.

Förhör AB 2018-06-12

AB informerad om fuk 12.

1. Av delges misstanke om kränkande fotografering 2015-08-11, Höganäs, genom att placera en kamera och filma målsäganden KS i omklädningsrum och dusch.
AB delges misstanke om sexuellt ofredande, samma tid och händelse genom att KS upptäckte att hon filmades och fick vetskap om detta direkt.

AB erkänner kränkande fotografering och sexuellt ofredande enligt ovan.

2. AB delges sexuellt ofredande genom att uttala kränkande ord med sexuell innebörd riktat mot målsägande KS. På arbetsplatsen i Höganäs.
Flera gånger per vecka, under perioden 2016-04-01—201803-09

AB förnekar brott.

3. AB delges misstanke om sexuellt ofredande genom att visa sig naken 5-10 gånger för målsägande KS, på arbetsplatsen i Höganäs under perioden
2017-09-01—2018-01-30.

AB förnekar brott.

1. Kränkande fotografering och sexuellt ofredande.
AB tillfrågas om detta.Han säger att han inte har mycket att säga. Han försökte filma KS. Han har ingen förklaring till varför han gjorde detta. Han skäms över sin handling och säger; ”det är inte jag överhuvudtaget”.
Han satte upp kameran strax innan. Han har ingen förklaring till varför.
Han satte kameran på en hylla på bänken i damernas omklädningsrum.
Han tänkte inte på hur den placerades. Han menar att utrymmet där är så litet så kameraögat täckte allt. Hela rummet kom med. Hur man än hade lagt den så hade hela rummet kommit med.

Han startade kameran genom att trycka på en fjärrkontroll. Han minns inte var han befann sig men han startade kameran utanför omklädningsrummet.
Det som filmades hamnade på kamerans kort. Han har ingen koppling till någon skärm eller dator utanför omklädningsrummet.
Han säger att det inte finns någon kopia av filmen.
Han har inte själv sett filmen.
Kameran upptäcktes av KS och hon kom genast och konfronterade honom med den.
KS tog tag i hans mobiltelefon för att kolla om där fanns något inspelat.

AB får ta del av uppgiften om att det finns 3 filmsekvenser på minneskortet i kameran. En från omklädningsrum och dusch, en från ett kontor och en från en bilfärd.
Han säger att han nu minns att KS kom in till honom på kontoret med kameran och ville se via datorn vad som fanns på filmen. Men hon ångrade sig nog sedan. Han minns inte riktigt hur det var. Eller ville hon veta hur man kopplade kameran för att själv kunna titta på filmen sedan.

Hon åkte sedan hem med AB senare den dagen. AB berättar att KS åkte till och från jobbet med honom. Under det sista året hon jobbade på plåtslagaren så åkte hon nästan till 100% med AB.
Hon åkte först med sin pappa. Det gick nog inte så bra, de kom nog inte så bra överens tillsammans. Så hon började att åka med AB. Samtliga bodde och bor i Helsingborg.

Det finns en uppgift om att du har försökt påverka KS till att inte anmäla händelsen med kameran?
Svar: jag bönade och bad att KS inte skulle berätta eller anmäla.
Jag har inte på något sätt hotat henne. Bara sagt att det skulle skada alla, henne själv, företaget och AB.
AB berättar att hans fru just då hade lämnat honom. Han har 4 barn med henne. Han försökte vid det tillfället att lappa ihop förhållandet.

Han bad KS att försöka lägga händelsen bakom sig.
Detta pågick länge. När KS blev irriterad så sade hon; ”jag ska anmäla dig”.
AB berättar vidare att under våren 2017 så övningskörde han med KS. Varje dag, alla fall hem från jobbet. Det blev lite extra rundor för KS ville inte köra samma väg varje dag. Ibland ville hon stanna och handla något.
I de fall som AB behövde köra från Höganäs vid 14-tiden för att uträtta tjänsteärenden, t ex i Bjuv, så slutade KS tidigare och åkte med.
Han kände att hon hade makt över honom. I alla fall efter det att han filmat henne. Men det hade också många trevliga och lättsamma stunder i bilen och ute på tjänsteuppdrag.

Hur beskriver du ert förhållande, ditt och KS:s?
Svar: Hon är mycket bestämd i sina åsikter. Hon utmanade honom. Om han bad henne utföra en arbetsuppgift så kunde hon svara; det kan du göra själv!
Hon hade hållhake, makt att gå emot honom. AB uttrycker det; han var i hennes våld. ”Hon var inte en lätt människa”.
AB erkänner kränkande fotografering, erkänner sexuellt ofredande.

2. AB tillfrågas om brottsrubriceringen sexuellt ofredande genom att uttala kränkande ord med sexuell innebörd riktat mot målsägande KS.
AB säger att han nekar fullständigt till detta.
Om jag sagt det så är det fullständigt trams. Han kan mycket väl ha sagt så till alla, till killar också. Men han har aldrig sagt så för att kränka eller ofreda någon. Hon, KS var väldigt tydlig var hon stod gentemot honom. Han var i underläge gentemot henne. Alltså efter händelsen med kameran. Han var rädd att hon skulle anmäla honom.
Det var hon, KS som styrde honom och han kunde inget göra.

Som exempel så åkte KS med honom från Helsingborg till jobbet i Höganäs. Han behövde hämta henne 06.15 för att hinna i tid till 07.00. Han stod utanför och väntade och hon kom aldrig förrän 06.30. De riskerade att komma för sent varje dag. De gånger han körde ensam så kom han till jobbet 20 minuter tidigare.

Det finns uppgifter om att du kallat KS för Lilla hjärtat, mitt hjärta, sagt kom här och sitt i mitt knä mm. Vad säger du om det?
Svar: ja jag kan ha sagt det. Det säger jag till alla. Även killar på jobbet.
Det var ett fjantigt dagisprat. Dessa ord har sagts av AB på arbetsplatsen.
Det var en jargong som användes då det fanns flera personer i rummet. Uttalade i en arbetssituation. AB säger att han sagt så, använt sådana ord för att höja stämningen.

KS menar att du oftast sagt orden, riktade till henne, då ni två varit ensamma!
Svar: nej aldrig. Aldrig då de två varit ensamma.
Lilla hjärtat, säger han till alla, mest till killar. Det är absolut inget personligt.
AB förnekar brott.

3. AB tillfrågas om brottsrubriceringen sexuellt ofredande genom att han ska ha visat sig naken för KS på arbetsplatsen.

Ja, säger han. Ja, hon har sett mig naken flera gånger och jag har sett henne naken flera gånger. Han ger exempel på detta. Hennes dusch har strulat ofta. Vid ett par tillfällen har hon då gått in i herrarnas duschutrymme och gått in i duschen där då AB varit inne i en annan dusch i samma rum. Och vid flera tillfällen har AB stått i sin dusch då KS kommit in med handduk om sig och sköljt av sina fötter i duschen intill.
AB menar att han inte duschar varje arbetsdag. Men när han gör så så byter han om i gymmet, tar en handduk om sig och går genom korridoren bort till herrarnas dusch.

Av vilken anledning byter du om i gymmet och inte i herrarnas omklädningsrum?
Svar: när jag började på företaget för 10 år sedan så fanns det inget ledigt skåp. Därför byter jag om i gymmet. I början fanns det ingen krok, vilket sattes upp senare.Även andra, sådana som jobbar tillfälligt där, byter om där i gymmet. Menar AB.

Det finns uppgift om att KS uppfattat det som att du valt dina tillfällen att gå naken så att du skulle passera korridoren samtidigt som hon gjorde det.
Svar: Vi byter om samtidigt och åker hem samtidigt och tillsammans. Därav byter vi om samtidigt. AB vill också tillägga att KS kallat på AB då duschen inte fungerat.
KS har också kommit in till AB då han bytt om och frågat om saker.
Han säger att man kan bara se honom där han byter om, om man går helt in i gymmet. Han hänvisar till en som tidigare arbetade på kontoret, C. Även en äldre man, R, vet att KS duschat inne hos herrarna.
Han förnekar brott.
Advokaten har inga frågor.

ÖVRIGT
AB har arbetat på företaget i ca 10 år. I samband med att anmälan mot honom gjordes så blev han av med sitt arbete.

AB är villig att motta strafföreläggande om sådant skulle utfärdas för de två handlingar han erkänt.

Förhör AB 2018-09-03

AB tillfrågas om han har något att tillägga eller komplettera med till sina tidigare uppgifter.
AB säger att han inte förstår att han misstänkt för sexuellt ofredande då han filmade KS i omklädningsrummet. Han menar att det stannade på försök, han såg ju aldrig filmen.
AB vidhåller att han inte ofredat KS genom att visa sig naken för henne. Han menar att det ofta var hon som kom in till honom då han bytte om eller stod i duschen.

Enligt vittnesuppgifter från kollegor till er båda så har KS aldrig gått in till herrarnas omklädningsrum och duschat då det funnits män därinne. Har du någon kommentar till det?

Svar: AB säger att KS vid 4 tillfällen kommit in i herrarnas dusch med handduk om sig, då AB stått i duschen, för att skölja av sig fötterna. KS har vid 2 tillfällen kommit in på herrarnas dusch för att duscha då AB stått i en av duscharna. Hon har ställt sig i duschen intill.

AB vill också berätta om när KS kommit till honom då han stått och bytt om. Hans omklädningsutrymme är in i en hörna. Helt dolt utifrån. KS har kommit in och gått runt hörnet för att kunna ta kontakt med AB. Hon har kommit för att fråga om tvål, frågat när de ska åka eller frågat om hon hinner duscha innan de åker. Hon har då kommit i handduk eller kläder. Oftast påklädd, säger AB.
AB svarar på fråga att han alltid haft handduk om sig då han gått mellan den plats där han byter om och herrarnas omklädningsrum där herrarnas duschar är belägna.

AB säger att han sett KS naken vid två tillfällen och det har varit då hon duschat samtidigt som han. Och då har hon ju sett honom naken. Likadant vid de ca fyra tillfällen som hon kommit in för att skölja av fötterna. Då har hon haft handduk om sig och han har stått i duschen. KS har kommit in efter AB.
AB vill påpeka att dessa händelser inträffat då övrig personal varit kvar uppe i verksamheten. Vanligtvis så byter man om och duschar klockan 15.30-16.00.
Dessa tillfällen som AB talar om är då han måst åka iväg tidigare för att uträtta ärenden i tjänsten på vägen hem. Han har då gått ner för att byta om tidigare. Ofta frågade han KS om hon stannade kvar eller om hon valde att åka med honom. ”99 gånger av 100 så följde hon med mig” säger AB.

Det kunde ibland bli snabba ryck. Detta kunde hända flera gånger i veckan. I snitt 1-2 gånger i veckan. Han menar att det inte får blandas ihop med vanlig duschrutin i samband med att företaget stänger vid 16-tiden.
AB står kvar vid sin tidigare inställning till brott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *