Döms efter att ha tvingat reporter att radera bilder

Den 24 januari 2019 gjorde A en intervju med C på en religiös skola. Imamen B kom på besök och A tog då bilder på B vilket B inte accepterar. I stället kräver B att A ska radera bilderna.

Nedan är Gävle tingsrätt B 3780-20 som den 25 mars 2021 förkunnades.

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Olaga tvång, 4 kap 4 § 1 st 1 men brottsbalken 2019-01-24

Påföljd m.m.

Dagsböter 100 om 50 kr

Skadestånd

B ska betala skadestånd till A med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat AT får ersättning av staten med 7 413 kr. Av beloppet avser 4 015 kr arbete, 1 305 kr tidsspillan, 610 kr utlägg och 1 483 kr mervärdesskatt.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden m m se bilaga 1.

DOMSKÄL

B har förnekat brott. Han har bestritt skadeståndsyrkandet och kan inte vitsorda något belopp såsom skäligt i och för sig.

Följande är utrett. A är journalist på Gefle Dagblad och har skrivit flera artiklar om Nya Kastets skola i Gävle. A besökte Nya Kastets skola den här dagen efter att ha bestämt möte med skolchefen C. B som även betecknas som BE, kom dit och A tog bilder på honom utan att fråga om dennes tillåtelse, vilket gjorde BE upprörd.

A har uppgivit att mötet med skolchefen handlade om två artiklar som A skrivit om Nya Kastets skola. C skulle få möjlighet att bemöta påståenden i texten. C mötte A utanför entrén tillsammans med en anställd. Efter att ha visats runt i skolan gick A och skolchefen in i dennes kontor för att prata om artiklarna. När de stod där knackade det på dörren och det visades sig vara imamen BE. A gick ut i korridoren och presenterade sig. Det var speciellt eftersom A hade skrivit artiklar om moskén och kopplingen till Nya kastets skola. A ansåg att det var journalistiskt intressant att kunna dokumentera att BE var där och därför tog A bilder på imamen. Han kan ha förståelse för att det kunde kännas olustigt. Han skulle inte ha gjort det privat utan tillåtelse, men ansåg att det var en journalistisk plikt att göra det. BE höjde rösten. Situationen eskalerade och BE närmade sig A. A satt i soffan och BE böjde sig fram och slog med ena handen knuten i den andra handflatan framför A. A kände sig hotad och valde därför att radera bilderna. Situationen lugnade ner sig. Det spelades in och A vill inte säga något som inte stämmer med inspelningen. Han kommer ihåg att BE slog en gång i handflatan, som han minns nu och det gjorde A rädd. I polisförhör har A sagt att B skulle ha sagt ”ta bort den, annars ska jag…”. A kan idag inte säga hur meningen slutade men det var hotfullt. A hade inte fått något tips om att BE skulle vara på kastets skola den här dagen. Det var vid ett annat tillfälle som han hade fått information om att BE var där och A kontrollerade registreringsnummer på bilar vid Kastets skola för att se om någon var registrerad på BE. En anställd videofilmade hela händelseförloppet.

B har uppgett att han gick till skolan för att prata med skolchefen om en sjuksköterska som skulle börja på skolan men inte fått kontakt med skolchefen varför B blivit ombedd att söka upp skolchefen. När han mötte A hälsade han på denne. A började filma honom utan att fråga om lov och det anser han strider mot svensk lag. Han blev upprörd och ville att A skulle ta bort bilderna. Han slog med ena handen i den andra men inte med knytnäven utan med sidan av handen (handloven). Det var för att betona sitt yttrande om att ta bort bilder och inte för att hota. Det är ett vanligt sätt i hans kultur. Han har inte sagt något om att krossa.

Tingsrättens bedömning

På uppspelningen av ljudfilen hörs att B är upprörd och att han upprepar att A ska ta bort bilderna. Det hörs smällar som kan vara slagen mot handflatan som A har nämnt. Orden ”ta bort den, annars ska jag…”. kan inte riktigt uppfattas för B är väldigt högljudd och upprörd; det är väldigt höga röster överhuvudtaget.

Tingsrätten sätter tilltro till A:s uppgift om att B slog med ena knytnäven i den andra handen och att A kände sig hotad och rädd för B som då stod böjd över honom. Även om A i dag inte kommer ihåg meningen om att krossa finns det inte anledning att betvivla att det var ett hotfullt agerande, vilket uppspelningen ger ett stöd för, och att A också kände sig hotad.

Tingsrätten finner att B har hotat A och därmed förmått honom att radera bilderna. B ska därför dömas för olaga tvång.

Påföljden kan stanna vid ett kännbart bötesstraff.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *