Kulsprutevärn 1569

Ute vid Hovs hallar, eller precis öster om, finner man kulsprutevärn 1569. Skåneleden går precis söder om och under sommaren är detta en populär plats. Solen går dessutom vid denna årstid ned ute vid havet och ger fantastiska kvällsbilder.

Skiss från Krigsarkivet.
I värninstruktionen står följande:

1. Närliggande värns nr o platser:

 • Nr 1570 800 m ostsydost
 • Nr 1568 900 m väster (12 komp Ovärn)
 • Nr 1567 1.800 m väster (12 komp)

2. Värnets uppgift:

 • Att såväl från sjö- som landsidan förhindra fi framryckning.

3. Postinstruktion:

 • Postställe: På branten 100 m sydväst värnet. Vid mörker och dimma även post vid värnet.
 • Bevakningsuppgift: Havet och all synlig terräng bevakas.
 • Sidoposteringars platser: Ostsydost 800 m. Väster 1.800 m. 12 komp.
 • Posteringschef tillkallas medelst signalsnöre.

4. Krigsutrustningsplan:

a) maskering. Rörmattor och hönsnät.

b) skenanläggning. Saknas.

c) hinder i värnlinjen och vid värnet. Taggtrådshinder.

d) växelställningar. Se detaljskiss.

e) plan för värnets självförsvar. Se detaljskiss.

f) eldplan. Flankering: Öster 600-25. Väster 600-25.

g) utrustning i värnet. Se bilaga 2.

5. Ch 29. Komp upl:

 • 200 m öster p i Elestorp

6. Ch 1. Plut upl:

 • Värn nr 1573

7. Plan för försvarets förande:

 • Eld öppnas då fi är inom området för den fasta elden.
 • Eld öppnas från växelställningarna då fi ej kan bekämpas från värnet.

8. Bestämmelser för underhållstjänst och inre tjänst:

 • Amtjänst: Am fr kompampl då omkring hälften av am förbrukats.
 • Inttjänst:
  a) Utkörd tillredd föda fr komp.
  b) Vid högre beredskap otillredd proviant för en eller flera dagar, vilken tillredes i värnet eller i huset 50 m sydost värnet.
  c) Reservlivsmedel för fyra dagar får tillgripas endast vid fullständig isolering.
 • Sjvtjänst: Samlingsplats för sjuka och sårade i boningshus omedelbart intill värn 1574. Städning och vädring av värnet, vapen, kroppens och utrustningens vård skall dagligen äga rum.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *