Kränkande fotografering

Lagrådet har nu givit regeringen godkänt för att anta det nya lagförslaget kränkande fotografering som är tänkt att börja gälla från förste juli 2013. I korthet ska den nya lagen gå ut på att förhindra andra från att dolt ta bilder på levande människor i privata sfärer. T.ex. i omklädningsrum eller i hemmet. Det ska även bli förbjudet att fotografera från allmän plats in genom ett fönster.

4 kap. 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Kränkande fotografering innefattar dock inte dold fotografering på stan under kvinnors kjolar.

Däremot kommer kränkande fotografering ingå i olaga förföljelse, d.v.s. stalking.

4 b § Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

  1.  misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
  2.  olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
  3.  olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
  4.  hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
  5.  kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
  6.  ofredande enligt 4 kap. 7 §,
  7.  sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
  8.  skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
  9.  åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
  10.  överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *