Eldade på skeppssättning utanför Mörarp

Eldstad på skeppssättning

Under gårdagen besökte undertecknad Tollarps gravfält.  Ett hyfsat okänt gravfält utanför Mörarp, och i sin tur även utanför Helsingborg, men här finns fyra skeppssättningar och flera domarringar. Även hällristningar i form av älvkvarnar förekommer här på åtminstone en sten.

Skeppssättningarna är 11 x 4 m, 15 x 4 m, 18 x 5 m och 25 x 5 m. Så gott som alla stenar ligger ned.

Vid besöket denna gång var det mycket mer vegetation än de andra gångerna, men framför allt hade någon använt en sten i en skeppssättning som grund för en lägereld.

Okunskap trots att det är svårt att inte lägga märke domarringarna? Nåväl, skogen brann inte ned och stenen verkar åtminstone ha klarat sig.

Bilderna nedan är från hösten 2017. Den övre av flygbilderna visar två skeppssättningar och en domarring. Den nedre visar en domarring och den skeppssättning som man eldat på.

Skeppssättningar och domarring i Tollarps gravfält

Skeppssättning i Tollarps gravfält

Vid mitt första besök syntes spår efter skogsmaskin som kört över gravfältet. Någonting som även Riksantikvarieämbetet bekräftat på sin sida Fornsök.

Skeppssättningen i Tollarps skog

Eldstad på skeppssättning

I och runt Tollarps skog finns det mängder av fornlämningar. En hel del har i vanlig ordning förstörts av skogsbruk och jordbruk. Totalt ska det finnas fyra skeppssättningar i Tollarps skog. Den näst största, 18 x 5 meter stor och liggandes i NNV-SSÖ-riktning är den som pryder omslagsbilden och är den som syns på den övre av flygbilderna.  Alla 17 (ursprungligen 20) stenar utom en ligger ned. På en sten norr om skeppet ska det dessutom finnas älvkvarnar.


Visa större karta

Skeppssättning i Tollarps gravfält

Inne i ett parti med sly kunde man se mossbeklädda stenar. En domarring syns tydligt.

Genom att belysa varje sten med en blixt för att sedan lägga ihop bilderna framträdde en skeppssättning tydligt.

Skeppssättning i Tollarps skog
Tollarps stenskepp, nr 2