Slättarödsskeppet

Slättarödskeppet

Väster om Västra Karup kan man finna en mindre skeppssättning längs med Slättarödsvägen. Den ingår i Orhögarna som ligger några meter norr om skeppet. 1960 i och med ett vägbygge grävdes graven ut och undersöktes.

Slättarödsskeppet är från yngre bronsåldern och kvarlevor från en man, en häst, en hund och får/getter hittades.

Skeppssättning i en gravhög hör inte till vanligheterna, men finns även från en utgrävning vid Tofta högar.

Grydebjärs skeppssättningar

Grydebjärs skeppssättning
Solnedgång över skeppssättningarna.
Solnedgång över skeppssättningarna.

Grydebjärs skeppssättningar består i dagsläget av vad man vet sex skepp och härstammar från vendeltiden och vikingatiden. Alla stenskepp är illa åtgångna och det ser även ut som att dessa går in i varandra. Gravfältet har fortsatt ut i väster, men har förstörts i början av 1900-talet p.g.a. odling. Gravfältet ligger i anslutning till Röke å och i en backe. Det går även två gamla hålvägar vid fältet.

Den högst placerade stenen med vy över stenskeppen.
Den högst placerade stenen med vy över stenskeppen.

/Kameratrollet – Fotograf och fotokurs i Skåne

Skeppssättningarna i Tollarps skog – fortsättningen

Skeppssättning i Tollarps skog

Jakten på stenskeppen fortsätter och det här är uppdateringen från Tollarp. I förra inlägget fann jag det näst största stenskeppet. I detta inlägg fortsätter jag med det näst minsta stenskeppet, nr2,  som tillsammans med det största, nr 4, ligger inne bland sly. Det minsta stenskeppet är fortfarande för mig försvunnet.

Stenskeppet som jag kallar för nr 2, ligger sydväst om nr 3 och väster om nr 4. Nr 2 är 15 x 4 meter och ligger i NNV-SSÖ-riktning. 14 (av troligen 16) stenar är kvar och alla ligger ned.

Skeppssättningen i Tollarps skog

Eldstad på skeppssättning

I och runt Tollarps skog finns det mängder av fornlämningar. En hel del har i vanlig ordning förstörts av skogsbruk och jordbruk. Totalt ska det finnas fyra skeppssättningar i Tollarps skog. Den näst största, 18 x 5 meter stor och liggandes i NNV-SSÖ-riktning är den som pryder omslagsbilden och är den som syns på den övre av flygbilderna.  Alla 17 (ursprungligen 20) stenar utom en ligger ned. På en sten norr om skeppet ska det dessutom finnas älvkvarnar.


Visa större karta

Skeppssättning i Tollarps gravfält

Inne i ett parti med sly kunde man se mossbeklädda stenar. En domarring syns tydligt.

Genom att belysa varje sten med en blixt för att sedan lägga ihop bilderna framträdde en skeppssättning tydligt.

Skeppssättning i Tollarps skog
Tollarps stenskepp, nr 2