Värn 1859

Kulsprutevärn 1859

Mellan Domsten och batteri Domsten, skansen från första världskriget vid Christinelund, ligger värn 1859 som är ett ksp IV. Delen av värnet som pekar mot kusten och Domsten har fortfarande utstickande armeringsjärn för fastsättande av kamouflage. Övriga delar av värnet är plomberat. En parentes är att korna i denna hage är mycket nyfikna av sig och väldigt ovana vid besökare.

Värn 1859 tillhör den andra linjen av Skånelinjen. I första linjen vid strandkanten i Domsten kan man hitta värn 735.


Visa större karta

Batteri Domsten

IMG_7772

Öster om skånska Domsten ligger batteri Domsten. En artilleriplats med tillhörande skans från 1916. Även om skyttegravarna delvis tagit skada när väg 111 byggdes syns de fortfarande i terrängen. Björnbärsbuskar har däremot tagit över längs med gångarna vilket förhindrar folk från att ta sig djupare in i systemet där skyddsrummen ligger. Även ett gäng mygg och fästingar som lyckades bita mig förstörde hela upplevelsen.

IMG_7774

IMG_7778