Kund fick av ARN delvis rätt mot fotograf

En kund var missnöjd med sina bröllopsbilder och begärde i Allmänna reklamationsnämnden att han skulle få tillbaka hälften av det han betalat till fotografen. Allmänna reklamationsnämnden gick delvis med på kundens krav, men då en tredjedel. Detta då fotografen utfört den större delen av tjänsten. Nedan är nämndens beslut från 8 maj 2023.

Nämndens beslut

Nämnden rekommenderar B att betala 10 000 kr till A.

Anmälarens krav

A begär att avtalet hävs och att han får tillbaka 15 000 kr.

Sammanfattning av A:s skäl för kravet

Den 20 januari 2020 beställde han bröllopsfotografering av företaget via mail och hemsidan. Han fick garanti både muntligen och skriftligen. Det utlovades en viss kvalitet på bilderna. Han betalade 29 000 kr.

Fotograferingen utfördes den 30 maj 2020. Fotografen har endast utfört 2 av 8 tjänster. De tjänster som har genomförts var av låg kvalitet och motsvarade inte företagets marknadsföring. De tjänster som inte genomförts är 6 timmars fotosession, ett handgjort bröllopsalbum (i fantastisk kvalitet med 20 albumsuppslag 25×25 cm), leverans av ett bröllopsalbum efter urval av bilder, en personlig app med ca 75 bilder, bildspel med musik samt tackkort med post. Fotografen fick goda förutsättningar för att kunna slutföra och fullfölja sitt uppdrag (förutom de 6 timmars fotosession som kvarstår vilka inte har bokats in).

Han fick bilderna den 3 juni 2020 och meddelad fotografen den 16 juni 2020 att de inte var nöjda. Den 12 augusti 2020 skickade fotografen redigerade bilder men de var fortfarande inte nöjda. Den 31 augusti 2020 kom de överens med fotografen om att avvakta val av bilder till bröllopsalbumet. Den 7 februari 2021 skickade han de bilder de hade valt ut. Enligt avtalet skulle leverans ske 10–12 veckor senare. Den 4 september 2021 fick han besked från fotografen att hon inte kunde få upp filerna och tyckte att det var bättre om de själva skapade fotoalbumet. Fotografen har inte slutfört sitt uppdrag och är därför i dröjsmål med tjänsten. Han vill därför häva tjänsten. Han vill få tillbaka 15 000 kr. Det är mer än skäligt att fotografen återbetalar ungefär hälften av beloppet då denne endast utfört 25 procent av tjänsten. Företaget har nekat ersättning med motiveringen att det inte finns någon nöjdhetsgaranti i den aktuella branschen.

Fotografen har också utan deras vetskap använt bilderna i kommersiell och marknadsföringssyfte vilket är ett kontraktsbrott.

Motpartens svar

B motsätter sig kravet.

Sammanfattning av B:s svar

Hon och brudparet hade kontakt i början av år 2020 då de önskade boka henne som bröllopsfotograf. Brudparet var då oroliga att deras bilder inte skulle bli så vackra och hänvisade till att de önskade få likadana bilder som ett annat par på min hemsida. Hon var då tydlig med att hon inte kunde lova att deras bilder skulle bli lika någon annans då alla bröllop, brudpar, omgivningar med mer är olika. På grund av pandemin sköt brudparet upp fotograferingen och önskade dela upp den i två delar. Detta tillgodoseddes även om hon då skulle behöva resa till Stockholm från Göteborg vid två tillfällen istället för ett. Efter bröllopet följde hennes arbete som vanligt med att redigera ett par bilder och skicka dem till brudparet. Efter några veckor skickade hon hela urvalet (fler än 500 bilder) och inväntade återkoppling. Efter att hon hade skickat bilderna hörde hon inget från brudparet även fast hon mailade dem vid ett flertal gånger för att se så att bilderna hade kommit fram.

Långt senare fick hon svaret att de absolut inte var nöjda, att bilderna inte motsvarade det de önskat. Hon återkopplade och undrade om hon kunde göra något. Bilderna var högupplösta i mycket god kvalitet. Hon rådgjorde med två nära kollegor som såg över galleriet. Även de ansåg att bilderna höll god kvalité och att det inte fanns något att klaga på i bildkvaliteten.

Hon försökte få kontakt med brudparet och frågade vad det var i bilderna de inte tyckte om. Hon fick då svaret att bilderna var för ljusa. Som fotograf har hon en personlig bildstil och det är den redigeringsstilen som hon använder i sin profession. Då brudparet önskade lite mer färg redigerade hon om hela galleriet, ca 6–8 timmars arbete för att skicka dem igen. Återigen fick hon vänta länge på svar och brudparet var heller inte då helt nöjda med bildernas utseende.

Hon har vid flera tillfällen försökt ta kontakt med brudparet under 2020 samt 2021 om att göra klart. Hon har även skrivit och sagt att hon gärna kommer och gör sista delen av fotograferingen men det var brudparet inte intresserade av eftersom de var missnöjda med sina bröllopsfoton.

Motiveringen till nämndens beslut

Det är ostridigt mellan parterna att A inte har fått delar av den tjänst som han betalat för. Inte heller har han dröjt så länge med att kräva leverans att han förlorat rätten därtill. Företaget är därför skyldigt att ersätta honom för ett belopp som motsvarar den del av tjänsten som inte har levererats. Frågan är hur stort prisavdrag A ska ha rätt till.

Nämnden, som har gått igenom handlingarna i ärendet, konstaterar att större delen av tjänsten, dvs. själva bröllopsfotograferingen med efterföljande leverans av fotografier, är utförd. A bör därför ha rätt till skäligt prisavdrag om 10 000 kr, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av priset. A:s krav ska således delvis bifallas.

Nämnden hanterar inte marknadsföringsfrågor och kan därför inte yttra sig i denna del.