Copyright

Peter Wemmert/Kameratrollet holds the copyright of all photographs, except those with a copyright notice – shown next to the image – naming another party.

You have no permission to use any of these photos except Peter Wemmert/Kameratrollet grants a license for one of its photos. For licenses of photos owned by another party you have to contact the copyright owner.

Peter Wemmert/Kameratrollet äger upphovsrätt till alla fotografier utom där annan part är utskriven.

Fotografierna får inte användas utan bildlicens från Peter Wemmert/Kameratrollet. För bildlicens av fotografier från tredje part behöver du kontakta respektive upphovsman.