Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Posts Tagged ‘mala stenar’

Mala stenar

mala-MG_7080

Mala stenar är ett gravfält norr om Hässleholm. Gravfältet är från år 600-900, alltså järnålder/vikingatid. Sex säkra stenskepp och ett 40-tal resta stenar runt omkring. Området är inte utgrävt.

mala_MG_7072

mala_MG_7065

mala_MG_7075


Visa större karta


Web Analytics